Fler 40-plussare pluggar

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Närmare 130 000 personer som hunnit fylla 40 ägnar sig åt studier på hel- eller deltid. Arkivbild.
Foto: Anders Wiklund/TT
Närmare 130 000 personer som hunnit fylla 40 ägnar sig åt studier på hel- eller deltid. Arkivbild.

Gruppen 40-åringar och äldre som studerar växer. Gruppen kan bli ännu större om förslaget om bättre studiestöd för äldre genomförs.

År 2014 var antalet studerande som passerat 40-årsstrecket knappt 105 000. Förrförra året, 2018, hade antalet stigit till drygt 128 000. Många av dessa läste på deltid och kunde jobba och leva på sin lön medan 36 000 personer hade studiemedel, enligt en färsk rapport från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Två tredjedelar av dessa medelålders studiemedelstagare hade avstått från studierna om möjligheten till ekonomisk stöttning inte funnits.

Regeringen förbereder för att utöka möjligheterna till studiemedel för äldre. Det handlar bland annat om att höja den övre åldersgränsen för studiemedel från 56 till 60 år.

– Därmed bör ett antal tusen studiestödstagare tillkomma. Bakgrunden är att pensionsåldern höjs, vilket ökar behovet av att kunna vidareutbilda sig, säger Carl-Johan Stolt, analytiker vid CSN.

CSN-rapporten visar också att det stora flertalet av 40-plussarna läser på högskola. Det näst vanligaste är att läsa på komvux, följt av folkhögskola och yrkeshögskola. Kvinnorna dominerar – de utgör hela 71 procent i äldregruppen.

– I 19–20-årsåldern är det ganska jämnt mellan könen, därefter ökar kvinnodominansen. Vi ser att män studerar för att de är tvungna, det vill säga när de blir arbetslösa. Kvinnor studerar mer löpande, för att vidareutbilda sig i yrket eller av intresse, säger Carl-Johan Stolt.

Publicerad:

LÄS VIDARE