Tegnell om missförstånden kring vaccindoserna: Tror vi hinner ifatt

Flera regioner har gått emot Anders Tegnells uppmaning om hur vaccinationen ska genomföras.

Aftonbladet har varit i kontakt med flera av landets regioner om varför de trotsar myndighetens rekommendationer. ”Folkhälsomyndigheten inte varit supertydliga med vad som ska gälla”