Ministern: ”Jag ser mycket allvarligt på det”

Av: Mattias Sandberg, Richard Aschberg

Publicerad:

Aftonbladets granskning av hyresmarknaden har lett till en rad avslöjanden om svarthandel med hyresrätter.

Justitieminister Morgan Johansson (S) ser allvarligt på brotten – och vill skärpa lagstiftningen:

– För att åstadkomma det har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att motverka den olagliga handeln med hyreskontrakt.

Justitieminister Morgan Johansson (S).
Foto: TT
Justitieminister Morgan Johansson (S).

Aftonbladets granskning av hyresmarknaden har väckt stort intresse – och följts av en miljonpublik.

Hundratals läsare har hört av sig och flera har reagerat på Aftonbladets publiceringar.

Samhällstoppar misstänks fuska

I samband med avslöjandet om hur samhällstoppar misstänks ha fuskat till sig allmännyttans största hyresrätter skrev en läsare:

”Jag tycker att dessa hyresgäster skulle sägas upp med tre månaders uppsägningstid och därefter får vända sig till Bostadsförmedlingen som vi alla andra får göra”.

Aftonbladet granskning har även fått konsekvenser.

Tillsatt utredning

Bostadsförmedlingen har tillsatt en extern utredning, för att gå till botten med uppgifter om misstänkt fusk bland handläggare, som anklagas för att sälja hyresrätter.

Det kundägda försäkringsbolaget Brandkontoret uppger att de kan behöva se över sitt regelverk när det gäller lägenhetsfördelning, efter att Aftonbladet avslöjade hur vd:n delat ut ett 20-tal lägenheter till sin familj, anställda och deras släkt, samt näringslivsproffs.

Aftonbladet har även avslöjat hur en Folksam-anställd sålde flera svartkontrakt, istället för att lämna lägenheterna till bostadskön.

Ministern vill skärpa lagen

Men trots både erkännande och omfattande bevisning lades förundersökningen ner.

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill se skärpta straff för att komma åt svarthandeln - och han är bekymrad över att så få fälls för den typen av brott.

– Jag ser mycket allvarligt på det. Denna typ av brottslighet orsakar stor skada – den drabbar enskilda bostadssökande och urholkar förtroendet för hyresrätten. Det behövs ett effektivt straffrättsligt ingripande. För att åstadkomma det har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att motverka den olagliga handeln med hyreskontrakt. Bland annat efterfrågar regeringen skärpta straff. Sådana förändringar underlättar polisens utredningsarbete och förlänger preskriptionsfristerna, uppger han i en skriftlig kommentar till Aftonbladet.

Hur vill du som justitieminister förändra lagstiftningen när det gäller olaglig handel med hyresrätter?

– I regeringens uppdrag till utredaren ingår bland annat att föreslå skärpta straff om den olagliga handeln skett yrkesmässigt eller annars är allvarlig. Det finns andra närliggande frågor som är viktiga i sammanhanget. Regeringen har därför gett utredaren i uppdrag att analysera också sådana frågor, till exempel under vilka förutsättningar en hyresgäst som har betalat för en hyresrätt bör kunna förlora sitt hyreskontrakt och om reglerna om lägenhetsbyte bör ändras för att försvåra missbruk. Utöver detta ska utredaren titta närmare på problem kopplade till oskäliga hyror till exempel vid uthyrning i andra hand och annat utnyttjande av utsatta bostadssökandes situation.

När tror du att vi kan få se en ny lagstiftning träda i kraft?

– Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 2 november. Förslaget kommer därefter remitteras. Vi bör avvakta den processen. Det här är dock en prioriterad fråga för mig.

Publicerad:

LÄS VIDARE