Skånska vården: Vi behöver utrustning

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Hur stort lager av skyddsutrustning Region Skåne har vill de inte avslöja.
Foto: Emil Langvad/TT / TT NYHETSBYRÅN
Hur stort lager av skyddsutrustning Region Skåne har vill de inte avslöja.

Till följd av coronaviruset efterfrågar den skånska vården allt mer skyddsutrustning.

Nu har Region Skåne börjat hushålla med sina munskydd.

– Vi vill dock betona att vi inte inskränker på patientsäkerheten eller arbetsmiljön, skriver Carl Vigre, beredskapsöverläkare, i ett mejl till Aftonbladet.

Två fall av coronoaviruset har bekräftats i Sverige. Enligt en rapport från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, vilken Ekot hänvisar till, har den svenska sjukvården personlig skyddsutrustning som räcker i drygt 1 400 vårddygn.

I Region Skånes rutiner vid en patient som är misstänkt eller bekräftat smittad av coronaviruset finns tydliga regler för hur personal ska använda personlig skyddsutrustning - vilket inkluderar mun- och andningsskydd, skyddsglasögon, skyddsrock och handskar.

När det gäller regionens beredskap hänvisar man dock till offentlighets- och säkerhetsprincipen (se faktaruta).

”Finns särskilda planer”

– Med hänvisning till OSL 18:13 kan vi dessvärre inte uttala oss med specifika uppgifter rörande vår beredskap och förmåga, skriver beredskapsöverläkare Carl Vigre i ett mejl till Aftonbladet.

Hur ser er beredskap med personlig skyddsutrustning ut?

– Region Skåne har en beredskap i grunden. Utöver detta finns särskilda planer vid hotande eller pågående utbrott, skriver Vigre och fortsätter:

– För varje enskild händelse krävs dessutom särskilt anpassade åtgärder utifrån dess specifika omständigheter.

En ökad efterfrågan

Hur stort det skånska lagret av skyddsutrustning är väljer Region Skåne att inte svara på och man vill heller inte precisera hur länge lagret räcker till vid ett utbrott av coronaviruset.

– Hur länge lagret räcker är avhängigt hur ett eventuellt utbrott skulle te sig, dvs. hur svårt sjuka och hur många som drabbas.

Hos regionens vårdinrättningar har man däremot märkt av en ökad efterfrågan på skyddsutrustning.

– Vi kan se en ökad efterfrågan, vilket också ligger i linje med att vidta kompletterande beredskapsåtgärder. Vi har dock inga tecken på någon signifikant ökad förbrukning.

”Buffertar bör finnas”

När Ekot intervjuade landets regioner berättade Region Jönköping att de börjat hushålla med munskydden, någonting som även Region Skåne gjort.

– Ja. Vi vill dock betona att vi inte inskränker på patientsäkerheten eller arbetsmiljön, utan ser över rutiner.

Är det aktuellt att likt Region Uppsala skapa en buffert av sjukvårdsmaterial?

– Buffertar bör finnas. Dess nuvarande förekomst, innehåll och omfattning i Region Skåne uttalar vi oss dock inte om med hänvisning till OSL 18:13.

Vidare åtgärder har gjorts genom att etablera en regional stab som leder regionens förberedelsearbete. Man har även vidtagit åtgärder inom områden såsom lokaler, materialförsörjning och personalförsörjning.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE