Naturvänner vann tvist om Ullareds-miljardärens slottsbygge

Ullaredsmiljardären Thomas Karlsson vill bygga ett stenslott på 425 kvadratmeter. Men naturvänner anser att det förstör miljön och har begärt att få klaga på bygglovet. ”Och nu har vi fått rätt ända uppe i Mark- och miljööverdomstolen,” säger Inger Wennerlund, ordförande i Naturskyddsföreningen i Varberg.

Kan bli prejudikat Så ska slottet se ut: ”Uttrycker lantligt välstånd och rikedom”