Moderaternas vallöfte: Trygghetspaket inom vården

Av: Marcus Nilsson

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Sjuksköterskor med kroppskameror, larmbågar och skärpta straff – så vill Moderaterna stoppa hot och våld mot vårdpersonal.

Partiet vill införa fler och skärpta åtgärder än i riksåklagarens blåljusutredning.

– Det är oacceptabelt att de människor som räddar livet på andra ska råka ut för den här sortens otrygghet i arbetet, säger Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.

Under interna möten på Gotland under Almedalsveckan mellan landstings- och regionpolitiker och riksdagsledamöterna presenterades den rapport som moderaterna under en tid tagit fram för att visa inom vilka områden som partiet vill utveckla vården.

I rapporten som Aftonbladet tagit del av har partiet tagit fram reformer som de vill åstadkomma både på riksplanet och på region- och landstingsnivå.

De reformerar partiet vill se på nationell nivå handlar mycket om tryggheten för vårdpersonal. Man vill bland annat skärpa straffen för angrepp mot vårdpersonal, slopa tillståndskravet för kameraövervakning, ge möjligheter att installera larmbågar på sjukhusens akutmottagningar och därtill förändring i lagstiftningen gällande visitationsrätten.

Camilla Waltersson Grönvall
Foto: Jerker Ivarsson
Camilla Waltersson Grönvall

– Vi har en rad konkreta förslag som vi tror kommer ha en snabb effekt för vårdens personal. Det kommer skicka signaler och förhindra att vi får in vapen på våra sjukhusen, säger socialpolitiska talespersonen Camilla Waltersson Grönvall (M).

– Med kroppskameror kan man identifiera och det kommer skicka starka signaler.

Blåljusutredning i januari men moderaterna vill gå längre

I januari lämnade riksåklagare Anders Perklev över den så kallade blåljusutredningen till regeringen. Där sa han att det finns anledning att införa ett nytt brott, som tar sikte på hindrande av polisens, räddningstjänstens och ambulanssjukvårdens ingripanden och hjälpinsatser.

– Det här drabbar inte bara blåljuspersonal. Det drabbar även sjukvårdspersonal när skottskadade behandlas, sa riksåklagare Anders Perklev då.

Bland utredningens förslag fanns också skärpta straff. 

Vad är det som skiljer ert förslag nu från det som presenterades i januari?

– Det är bra at man vidtar de stegen men vi går längre. Vi har fler förslag med bland annat kroppskameror på vårdpersonal och väktare, larmbågar och så vidare. Det tror vi kommer ha effekt, säger Camilla Waltersson Grönwall (M).

Foto: Isabell Höjman/TT / TT NYHETSBYRÅN
Moderaterna vill stoppa hot och våld mot vårdpersonal.

Effekten som Waltersson Grönvall söker ska inte bara vara på de stora sjukhusen i storstäderna utan ska även finnas som en möjlighet för mindre sjukhus ute i landet och inom primärvården.

Facket försiktigt positiva – nej till kroppskamera

Förslagen som Moderaterna lägger fram kräver flera lagändringar. Partiet vill se att det ska finnas möjligheter för vårdpersonal och väktare att bära kroppskamera om det krävs men inser att man måste ha med sig personalen, annars kommer det inte att gå. 

Överlag är facken överens om att det krävs åtgärder för att öka tryggheten inom vården för personalen. Att vårdpersonal ska använda kroppskameror är Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening tveksam till. 

– Nej, det tror vi inte på alls. Ska det bäras kroppskamera så kan väktare ha det och det har vi också sett ha effekt, säger han.

På S:t Görans sjukhus i Stockholm och i region Skåne finns i dag möjligheten för väktare att ha kroppskamera. 

– De säger att nu sätter jag på kameran och då blir det lugnare.

– Det är bra och viktigt att vårdpersonalens säkerhets tas på allvar och larmbågar skulle vara mer naturligt, säger Johan Styrud.

Socialministern: ”Ansvaret ligger på arbetsgivare”

Socialminister Annika Strandhäll (S) bemöter Moderaternas vallöften med en skriftlig kommentar till Aftonbladet.

Hon skriver bland annat att regeringen har en lagstiftning som träder i kraft efter årsskiftet och som kommer skärpa straffen. Hon skriver även att ”Hot och våld mot personal inom vården får vi aldrig acceptera. Därför har regeringen under lång tid haft ett brett arbete för att komma till bukt med problemen”.

Vad är vallöften egentligen värda?

I en valrörelse kommer flera utspel och vallöften. I år kanske mer än vanligt. Men det kan vara så att det är tämligen riskfritt att lova då valresultatet är så pass oviss men med största sannolikhet kommer innebära en minoritetsregering som kommer tvingas att förhandla om reformer.

– Det vi gör måste vara långsiktig och fungera under lång tid. Vi moderater har ett grundmurats förtroende som vi måste förvaltas. Vad som sker efter valet får vi ta då, säger Camilla Waltersson Grönvall (M).

– Vi har en regering just nu som har visat brist på handlingskraft men som nu fem i tolv lägger en rad förslag och resurser och jag tycker inte man har någon trovärdighet i det. Det är så uppenbart att det handlar om valrörelse.

Publicerad: