Fotspår efter neandertalare på fransk strand

Av: TT

Publicerad:
1 av 2 | Foto: Dominique Cliquet/AFP-TT
I 80 000 år har detta fotavtryck från en neandertalare, som var mer bredfotad än vi, bevarats i sanden i Normandie där det nu har upptäckts tillsammans med 256 andra avtryck.

Franska forskare har hittat hundratals välbevarade fotavtryck efter en grupp neandertalare som levde i nuvarande Normandie. Avtrycken avslöjar att de antagligen var både längre och mer sociala än vad man hittills trott.

För sisådär 80 000 år sedan promenerade en grupp neandertalare utmed den franska kusten, inte långt ifrån det som i dag är Le Rozel. Antagligen bestod gruppen av tio till tretton individer, mestadels barn och unga vuxna.

Det är i alla fall forskarnas slutsats efter att ha upptäckt 257 välbevarade fotavtryck ett antal meter ner i den hårda sanden på en arkeologisk plats som upptäcktes redan på 1960-talet, men som nu – på grund av hotande erosion – har grävts ut för första gången.

Vår kusin

Analyser visar att de avlagringar i vilka avtrycken hittades skapades för cirka 80 000 år sedan, det vill säga under en tid då det inte fanns några nutida människor, Homo sapiens, i västra Europa. Alltså, skriver forskarna i Proceedings of the Academy of Sciences, torde avtrycken ha gjorts av vår närmsta, men numera utdöda, evolutionära kusin: neandertalmänniskan.

Neandertalarna nådde alltså Europa före vår egen art, Homo sapiens, där den antagligen levde ända till dess att arten dog ut för cirka 40 000 år sedan.

Ovanligt välbevarade

Detta är inte första gången som man har hittat fotavtryck från dessa människor. Tidigare fynd har gjorts i Grekland, Rumänien, Gibraltar och Frankrike, men fotavtrycken i Normandie är ovanligt välbevarade. Och av dessa drar forskarna slutsatsen att neandertalmänniskan antagligen var längre än vad man hittills trott. För en av dem som passerade på stranden för 80 000 år sedan torde ha varit åtminstone 175 centimeter lång. Det ska jämföras med de 150–160 centimeter som man tidigare har trott var neandertalarnas medellängd.

Fynden ger också en inblick i neandertalmänniskans sociala struktur. Det faktum att de rörde sig i större grupper ses som intressant, eftersom det tidigare har funnits spekulationer om att neandertalmänniskan inte var så social av sig.

Publicerad: