Äldre extra utsatta för farlig hudcancer

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Äldre bör vara försiktiga i solen, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Arkivbild.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Äldre bör vara försiktiga i solen, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Arkivbild.

NYHETER

Äldre personer drabbas hårdare av farlig hudcancer än andra. Vården – men också de äldre – måste bli bättre på att uppmärksamma tidiga tecken på sjukdomen, anser Strålsäkerhetsmyndigheten.

Äldre personer drabbas hårdare av farlig hudcancer, malignt melanom, än yngre. Sjukdomen upptäcks oftast senare och därför i ett allvarligare stadium än hos yngre, varför överlevnaden blir sämre. Äldres immunsystem är svagare och det verkar som om äldre även saknar kunskap om tidiga symtom.

Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd i en ny rapport, ett råd som nu anser att myndigheten bör ta fram särskilda solråd riktade till äldre personer.

"På åldrad hud förekommer ofta många hudförändringar och det kan vara svårt att upptäcka och avgöra när en förändring bör bedömas av en läkare", säger Jan Lapins, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, i ett pressmeddelande.

Dessutom finns biologiska skillnader som gör att cancerceller lättare växer och invaderar djupare i vävnaderna i en åldrad hur med ett svagare immunsystem, jämfört med yngre.

"Sannolikt missas melanom på grund av att det saknas tillräcklig utbildning i de karakteristika och tidiga alarmsymtom som gäller för just äldre patienter. Kunskaperna om tidiga tecken behöver därför spridas både bland vård- och omsorgspersonal, men även bland äldre i allmänhet", säger Jan Lapins.

Publicerad:

LÄS VIDARE