Smittsam gäspning kan skapa starka band

Av: 

TT

Publicerad:
En gäspning sprider sig snabbt i lejonflocken. Arkivbild.
Foto: Steffen Schmidt/TT
En gäspning sprider sig snabbt i lejonflocken. Arkivbild.

NYHETER

En ny studie av lejonflockar i Sydafrika kan hjälpa till att förklara varför vi gäspar.

Gäspningar är ett ganska gåtfullt fenomen som många av jordens ryggradsdjur ägnar sig åt. Forskarvärlden har än så länge ingen heltäckande förklaring. Kanske handlar det om att försöka bli piggare genom att öka blodflödet och kyla hjärnan.

Men dessutom finns det någon sorts social funktion. Att gäspningar smittar av sig har visats hos många olika djur. Det kan räcka med att visa en bild på någon som gäspar för att beteendet ska sprida sig. Men varför är det så?

Nu har en italiensk forskargrupp kommit fram till att gäspningarna tycks spela en viktig roll för att hålla ihop en flock. Genom att studera lejon i Sydafrika i fyra månader kunde forskarna till att börja med bekräfta att lejongäspningar är starkt smittsamma. Sannolikheten för att ett lejon ska gäspa inom tre minuter ökar 139 gånger om lejonet först har sett ett annat lejon gäspa.

Dessutom såg forskarna att de lejon som just gäspat tillsammans också var mer benägna att även börja göra andra saker ihop. Det kunde till exempel handla om att resa sig nästan samtidigt och gå i väg till en annan plats. Detta tolkar forskarna som ett tecken på att gäspningarna kan finjustera banden mellan flockens medlemmar och hjälpa till att samordna beteenden. Åtminstone bland lejon.

"Den här kopplingen mellan synkroniserade beteenden och smittsamma gäspningar kan bli ett användbart redskap för att skaffa mer kunskap om de fördelar som legat bakom utvecklingen av smittsamma gäspningar genom evolutionen", skriver forskarna i studien som publiceras i tidskriften Animal Behaviour.

Publicerad: