Problem med råttor ökar i städerna

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Råttor letar efter mat på Sergels torg i Stockholm en vårnatt. Saneringsbolag gör allt fler utryckningar mot råttor, framförallt i städerna. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Råttor letar efter mat på Sergels torg i Stockholm en vårnatt. Saneringsbolag gör allt fler utryckningar mot råttor, framförallt i städerna. Arkivbild.

NYHETER

Råttor orsakar allt oftare problem i våra städer. Det är inte säkert att de blivit fler, men råttorna märks mer när byggprojekt under marknivå driver upp dem på gator och torg. Matrester bland skräp och sopor ger gott om föda.

När det blir kallt på hösten vill råttor gärna flytta inomhus. Och varför inte till någon människas varma, sköna hus eller lägenhet?

Oktober är den månad då flest ärenden om råttsanering anmäls, enligt försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Samtidigt ökar det totala antalet utryckningar på grund av råttor för varje år, enligt flera saneringsbolag.

– Ingen kan säga säkert att råttorna blivit fler, men vi tror att det skett en viss ökning. De har onekligen gott om föda. Titta bara hur det ser ut i en park efter en helg, med pizzabitar och annat, säger Håkan Franzén, hemförsäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Flerfamiljshus

Det är inte bara villor och andra småhus som drabbas.

– Problemet blir ju större när råttor tar sig in i källare i gamla flerfamiljshus, där det kanske finns trasiga rör och brunnar utan galler, påpekar Franzén.

Forskaren Pavel Bína på Artdatabanken ser inget vetenskapligt belägg för att råttorna blivit fler.

– Jag tror inte att de är fler nu än för 20 eller 40 år sedan. Det är snarare så att vi märker dem mer, säger Pavel Bína.

Ingen räknar

Men osäkerheten är stor.

– Ingen är tillräckligt intresserad för att räkna antalet råttor. Det vi har att gå på är antalet upplevda observationer, konstaterar Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Hans bedömning är dock att råttorna i våra städer blivit fler.

– Den bilden är samstämmig över hela västvärlden. Råttorna har så goda förutsättningar att överleva. Vi har ett samhälle som producerar avfall och sopor i stor mängd. Maten är oändlig, resonerar Kjellberg.

Fällor i första hand

För att få bort råttorna används numera främst olika sorters fällor.

– Gift är man sparsam med idag. Det är en sista utväg, med de stränga kemikalieregler vi har, säger Håkan Franzén.

Trygg-Hansa bedömer att man tillsammans med bolaget Nomor kommer att göra cirka 35 000 råttsaneringar i år, vilket kan jämföras med drygt 31 000 förra året.

Anticimex har gjort 43 000 utryckningar mot råttor hittills i år, vilket pekar mot en något högre årssiffra än de drygt 57 000 som gjordes 2017.

– Gift är man sparsam med idag. Det är en sista utväg.

Håkan Franzén på Trygg-Hansa om sanering av råttor.

Publicerad: