Byns hemlighet: Så räddades 4 000 judiska barn undan nazisterna

Frankrikes själ pinas denna vecka, när böner, minnesceremonier och presidenttal får landet att minnas sin skam från 80 år tillbaka i tiden.

 Byns hemlighet: Så räddades 4 000 judiska barn undan nazisterna

 ”Oslagbart vapen”

 Regeln: Inga frågor, inga svar.