Nya restriktioner i Sörmlands och Kronobergs län

Av: Sara Milstead

Publicerad:

Smittan skenar i Sörmland och Kronoberg.

Regionerna inför därför skärpta restriktioner för att vända trenden.

– Vi vet att det här är stora uppoffringar, men vi gör det här för att rädda liv, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i de två länen den senaste veckan har ökat kraftigt och kurvan för sjukhusinskrivningarna går spikrakt uppåt i länen. Smittskyddsläkarna i båda regionerna har sett med stor oro på utvecklingen och har nu, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, beslutat om ytterligare begränsningar för fysisk samvaro.

Restriktionerna innebär att invånarna ska:

  • Undvika ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Fester och sociala tillställningar i alla former ska undvikas. Myndigheten avråder även från kontaktsporter och hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

  • avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • undvika delta i exempelvis arbetsmöten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

Vi vet att det här är stora uppoffringar, men vi gör det här för att rädda liv, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.
Foto: FERNVALL LOTTE
Vi vet att det här är stora uppoffringar, men vi gör det här för att rädda liv, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Undantag från restriktionerna är barn och ungas träning, då gällande barn födda 2005 och senare, samt vårdbesök och medicinska undersökningar.

Beslutet innebär också skärpta råd för arbetsplatser och för verksamheter i Kronoberg och Södermanland. Det gäller exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar. Där vill myndigheterna att:

  • Arbetsgivare vidtar åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

  • Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Där fysisk närvaro är nödvändigt bör verksamheter planeras så att trängsel undviks. Det gäller bland annat att undvika att för många besökare uträttar ärenden vid samma tidpunkt, att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

Restriktionerna gäller till och med 26 november.

Publicerad:

LÄS VIDARE