Forskarlarmet: Coronavirus i sperma

Kinesiska läkare har hittat coronavirus i sperma – även hos män som tillfrisknat från covid-19.

Svenska professorn tycker att större studie behövs.