Sveaskog vill rädda hotade trädarter

Av: 

TT

Publicerad:
Almsjuka är en svampsjukdom som finns över hela världen där almar finns. Görs inget kommer almen att dö ut i Sverige, enligt experter.
Foto: Fredrik Persson/TT
Almsjuka är en svampsjukdom som finns över hela världen där almar finns. Görs inget kommer almen att dö ut i Sverige, enligt experter.

NYHETER

Ask och alm riskerar att bli mycket sällsynta inom en snar framtid. Nu satsar statliga Sveaskog på att rädda de rödlistade trädarterna – men kritiken mot bolagets avverkning av annan skyddsvärd skog kvarstår.

I begynnelsen hittade Oden, asagudarnas konung, två trädstammar som flutit iland på en strand. Utifrån dem – en ask och en alm – skapade han de första människorna.

– Kulturhistoriskt har asken och almen spelat, och spelar fortfarande, stor roll. De har varit enormt viktiga för människan. De gav bra foder till djuren om vintern och virket var perfekt till möbler och verktyg, säger Göran Thor, professor på institutionen för ekologi och naturvårdsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

I dag för dock träden som i den nordiska mytologin utgjorde förlagan till oss människor en tynande tillvaro. Almen klassificeras av SLU:s artdatabank som akut hotad då större delen av det svenska beståndet är drabbat av den så kallade almsjukan. Asken klassas som starkt hotad på grund av askskottsjukan, som upptäcktes i Sverige 2001. De båda rödlistade trädarterna är i sin tur värdar för en stor del av vår biologiska mångfald – hundratals insekter, lavar och svampar, många av dem också rödlistade.

Krävs många miljoner

I år satsar Sveriges största skogsägare, statliga Sveaskog, en halv miljon kronor på ett initiativ som ska rädda almen och asken. Projektet drivs tillsammans med SLU och forskningsinstitutet Skogsforsk och går ut på att identifiera resistenta träd och föröka dem.

– Man får räkna med 10–20 år för att få fram resistenta plantor och driva upp ett tillräckligt stort antal, och det kommer att krävas åtminstone någon miljon per år under den perioden. Jag hoppas att de ser det långsiktiga perspektivet. Det här är inget man gör på en kafferast, säger Göran Thor.

Planen är att skala upp stödet de kommande åren, enligt Sveaskogs skogsbrukschef Fredrik Klang.

– Det krävs långsiktighet och stabil finansiering i minst fem år och det ska vi söka hos kollegor i branschen. Vi får ta vårt ansvar som storskogsägare. Det här är en avgörande fråga för de rika skogarna i södra Sverige.

Avverkning oroar

Sveaskog har länge varit föremål för hård kritik från miljöorganisationer. Kritiken handlar bland annat om att bolaget avverkat, och planerat att avverka, flera värdefulla skogar med höga naturvärden. I fjol tilldelades Sveaskog det föga åtråvärda Greenwash-priset av miljöorganisationen Jordens vänner, med motiveringen att bolaget "framställer sig som skogsvårdare i stället för skogsskövlare".

Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor vid Naturskyddsföreningen, säger att planerna på att försöka rädda almen och asken är lovande.

– Men vi är samtidigt oerhört bekymrade över den avverkning av livsmiljöer och skogsområden med andra rödlistade och hotade arter, inte minst i norra Sverige, som Sveaskog genomför.

"Gör mer än andra"

Naturskyddsföreningen hoppas att initiativet inte stannar vid alm och ask – det behövs ordentliga insatser för alla hotade skogslevande arter, säger Sahlin.

– Det är bra att Sveaskog säger att de ska satsa på biologisk mångfald. Det behöver även gälla i de skyddsvärda skogar som vi i dag ser avverkas. Det nya projektet kommer att kosta pengar, men kommer knappast innebära minskad avverkning i de skyddsvärda kontinuitetsskogarna.

Fredrik Klang uppger att bolaget redan "lägger miljarder" på att ta hand om andra skyddsvärda skogar och arter.

– Vi jobbar intensivt med den boreala skogen och har avsatt gigantiska områden för att rädda den. Jag vet att vissa tycker att vi gör för lite, men vi gör mycket mer än någon annan. Men ja, vi avverkar fortfarande skog, och då klagar vissa bara på det och ser inte allt annat vi gör.

Publicerad: