Mordet på Olof Palme

Skarp JO-kritik mot pressträffen om Olof Palmes mördare

Av: 

Sebastian Comar Alm

Anders Johansson

NYHETER

Skandiamannen Stig Engström pekades ut som Olof Palmes mördare vid en pressträff förra året.

Nu får chefsåklagare Krister Petersson svidande kritik.

– Jag är mycket kritisk till hur chefsåklagaren presenterade sitt beslut att lägga ned förundersökningen, skriver JO Per Lennerbrant.

Under den pressträff som satte punkt för utredningen av mordet på Olof Palme pekades Stig Engström ut som den trolige mördaren.

Justitieombudsman Per Lennerbrant ställer sig nu mycket kritisk till chefsåklagaren Krister Peterssons val att namnge honom.

Efter pressträffen polisanmäldes Petersson för förtal av avliden då han namngav Stig Engström. Överåklagaren konstaterade dock att utpekandet av Engström inte var brottsligt.

JO ansåg däremot att händelsen var av intresse och öppnade förra hösten ett så kallat initiativärende för att “utreda vissa rättssäkerhetsfrågor som aktualiserats med anledning av åklagarens redovisning av sina bedömningar och slutsatser”.

”Borde tonat ner förväntningar”

Saken är nu utredd och JO är kritisk på en rad punkter.

Främst innebar presentationen av Skandiamannen vid pressträffen, enligt JO, ”en kränkning av den grundläggande rättighet att betraktas som oskyldig som följer av oskuldspresumtionen.”

Men Krister Petersson kritiseras även för att ha bidragit till att stora förväntningar byggts upp och som innebar att allmänheten förespeglades att lösningen på Palmemordet faktiskt skulle presenteras vid pressträffen.

Åklagaren hade uttalat sig i tv-programmet ”Veckans brott” i februari, noterar JO, och där uppgett att han skulle komma att kunna berätta vad som hände den 28 februari 1986 ”kring mordet och vem som är ansvarig för mordet och hur det ligger till”.

JO anser att Petersson borde ha tonat ned de förväntningar som hade byggts upp om att han vid pressträffen skulle presentera en lösning på mordet.

”Pekades ut som skyldig”

JO är även kritisk till flera uttalanden under pressträffen som han menar inte kan tolkas på annat sätt än att åklagaren påstod att Stig Engström begått mordet. Däribland:

”Att han var beväpnad har vi varit inne på sedan tidigare och vi kan inte närmare utreda hur det här vapeninnehavet har kommit till stånd.” Och ett svar som Petersson gav på en fråga:

”Vi har kommit fram till en lösning som vi kan stå för”.

JO noterar att åklagaren själv uttalade att misstankarna mot Skandiamannen inte hade räckt för en fällande dom.

– Det bestående intrycket av pressträffen är dock att han framställdes som skyldig till mordet på statsminister Olof Palme, säger JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

– Jag är mycket kritisk till hur chefsåklagaren presenterade sitt beslut att lägga ned förundersökningen.

Med det uttalandet avslutas ärendet hos JO.

”Var rätt att namnge”

Krister Petersson har meddelat att han avser att bemöta kritiken under eftermiddagen.

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin kommenterar JO:s beslut i ett pressmeddelande. Hon säger där att pressträffen hade föregåtts av noga överväganden av åklagaren med intentionen att förklara sitt nedläggningsbeslut på ett sätt så att allmänheten skulle förstå varför förundersökningen lades ner efter så lång tid. Och tillägger:

– Jag kan konstatera att Justitieombudsmannen delar min uppfattning att det var korrekt att namnge den misstänkta personen. Däremot har JO gjort en annan bedömning än vad jag gör i att utpeka den misstänkta som skyldig.

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin hänvisar också till vad hon tidigare uttalat i en svarsskrivelse till JO.

– Enligt min uppfattning har åklagaren genom det sätt han uttryckt sig på inte pekat ut den namngivna personen som skyldig till mordet på Olof Palme utan endast som misstänkt.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sommardeal - Prova BookBeat gratis i en månad!

BookBeat

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Mordet på Olof Palme

LÄS VIDARE

Världens största polisutredning är världens mest misskötta

ÄMNEN I ARTIKELN

Mordet på Olof Palme

Olof Palme

Åklagarmyndigheten

Krister Petersson

JO, Justitieombudsmannen