Förslaget: Motorvägar för cyklisterna

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Uppdaterad:
Miljöpartiet, med Stefana Hoti i spetsen, menar att kommunen måste satsa mer på utbyggnaden av cykelvägar.
Foto: Pressbild
Miljöpartiet, med Stefana Hoti i spetsen, menar att kommunen måste satsa mer på utbyggnaden av cykelvägar.

NYHETER

Supercykelstråk.

Det är namnet på de nya cykelvägar som Miljöpartiet vill införa i Malmö.

– Det här blir som en slags cykelmotorväg, säger Stefana Hoti (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Malmö.

När Miljöpartiet i Malmö förra året presenterade sitt budgetförslag fanns punkten supercykelstråk med. I årets skuggbudget tar förslaget återigen plats, trots att det redan är på en utredning som väntas vara klar i början av 2020.

– Det går långsamt med utredningar och för att få det på plats så lyfter vi det igen, säger Stefana Hoti (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Malmö.

I skuggbudgeten slår partiet fast att de vill bygga tio så kallade supercykelstråk. Det för att kunna uppfylla målet om att cykel ska vara det dominerande trafikslaget 2030 - och att för att i allt högre utsträckning fasa ut bilkörandet i Malmö stad.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Ska sammankopplas med kollektivtrafiken

Tanken är att supercykelstråken ska likna det upplägg som Köpenhamn i dag har, med vissa skillnader gentemot vanliga cykelstråk.

– De är bredare, längre och där är en höjdnivåskillnad. De ska även finnas i båda riktningar och ge en bättre upplevelse i infrastrukturen och framkomligheten. Sen är det viktigt att det är kopplat till kollektivtrafikpunkter, så att man kan växla trafikslag, säger Stefana Hoti.

Med stråken vill Miljöpartiet att cyklister får sina egna vägar - där fotgängare, bilister eller bussar inte bryter in - för att på så vis få till en tryggare trafiksituation.

Cykelgator ska prövas

– Man ska kunna ta sig fram snabbt och inte konkurrera med andra. Det är väldigt trångt på en cykelbana men det här blir som en slags cykelmotorväg där man kommer fram snabbare och tryggare genom staden.

I början av november meddelade tekniska nämnden att man under 2020 ska testa två särskilda cykelgator i Malmö.

– Malmö är redan känt som en fantastisk cykelstad. Jag vill att vi tar ytterligare steg. Dagens och framtida Malmö kan inte planeras efter att alla ska färda sig i egna bilar. Vi ska se till att Malmöborna vill välja smidigare och snabbare färdsätt som dessutom hjälper staden att växa på ett hållbart sätt, sa Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, då.

”Kan vara ett komplement”

Även om Stefana Hoti tycker att det är en bra början menar hon att supercykelstråk fortsatt behövs, då de enligt Miljöpartiet kommer ha en helt annan säkerhet för cyklister och möjliggöra att cyklister kan ta sig längre sträckor.

– Det är ett steg i rätt riktning och kan vara ett komplement till supercykelsträckor, som är de stora motorvägarna. Det är fint att man då kan koppla på sig inne i stan. Det behövs absolut men det är inte den stora lösningen med en utökad kapacitet som cykeln behöver.

I sin skuggbudget föreslår Miljöpartiet även att man under mandatperioden bygger 100 nya cykelöverfarter i Malmö och att man tar fram en handlingsplan för att tillgodose behovet av cykelparkeringar.

Publicerad:

LÄS VIDARE