Coronaläget region för region – unika bilder från infektionsklinik

Av: August Håkansson, Frida Söderlund, Joachim Kerpner, Kerstin Nilsson, Sara Milstead

Publicerad:
Uppdaterad:

Över 370 människor har dött hittills och 520 personer får intensivvård.

Skyddsutrustning, platser eller personal – coronabehovet skiljer sig från region till region.

Här är unika bilder inifrån infektionskliniken i Linköping:

– Vi har börjat med att dubbelbelägga flera av rummen så man kan få en rumskarmat och det gör det ju också lättare att ta hand om flera patienter samtidigt, säger ST-läkare Ylva Rönnelid på klippet från Region Östergötland.

Region Östergötland

Hur är läget just nu?

– Det ligger relativt stabilt. Vi ligger i fas med gällande pandemiplan. Just nu har vi inga större svårigheter, säger smittskyddsläkare Jens Raffelsberger.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Att få in tillräckligt med skyddsutrustning, det jobbas hårt med det. Vi har lyckats att få in och säkrat en hel del. Vi räknar med att vi har tillräckligt med skyddsutrustning för att klara det ett tag.

Jan Smedjegård (längst till höger) tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Region Västmanlands Liselott Sjöqvist under en presskonferens i slutet av februari i år.
Foto: CHRISTINE OLSSON/TT
Jan Smedjegård (längst till höger) tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Region Västmanlands Liselott Sjöqvist under en presskonferens i slutet av februari i år.

Region Västmanland

Hur är läget just nu?

– Jämfört med den vanliga vården är det förstås en påfrestning, men vi har kapacitet att vårda fler, både på vanlig sjukhusavdelning och på intensivvården, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Västmanlands region.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Tillgången på skyddsutrustning, både för regionens egen vård och för kommunerna i länet, som också behöver i sin verksamhet.

Foto: MATS SCHAGERSTRÖM/TT
Universitetssjukhuset i Örebro.

Region Örebro

Hur är läget just nu?

– Det är okej, vi klarar trycket. Jag har inte hört något annat rapporteras, säger presskontakt Johanna Berglund.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Oj, det vågar jag inte svara på.

Region Värmland

Hur är läget just nu?

– Vi har haft det ganska lugnt, hittills, det har sett ungefär likadant ut de senaste två veckorna. Men det kan ju ändra sig snabbt, säger Jens Magnusson, presskontakt.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Det nog en fråga för vår smittskyddsläkare, det kan jag inte svara på.

Region Sörmland

Hur är läget just nu?

– Det är under kontroll, säger kommunikationsdirektör Maria Karlsson.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Bemanningen är en besvärande faktor.

Har ni många bland personalen som är sjuka?

– Nja, en del, men det är inte ett jättestort problem.

Hur många intensivvårdsplatser har ni totalt inom regionen?

– Vi har 30 intensivvårdsplatser i nuläget, med kapacitet för fler.

Region Uppsala

Vill inte svara på frågor.

Region Dalarna

Inte gått att nå någon för uppgift.

Region Jämtland Härjedalen

Hur är läget just nu?

– Trycket ökar på sjukvården. Det behöver finnas olika spår, exempelvis när patienter ska tas in på akuten, vilket gör att flödet tar längre tid. Ambulanser som kommit in med patienter har längre stopptid för städning om patient med misstänkt smitta transporterats. Alla som kommer in med symtom måste behandlas som smittade tills prover har visat att de inte är det, även patienter som läggs in av andra anledningar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Bemanning är en utmaning. Sjukfrånvaro bland medarbetare, och kompetensförsörjning av specialistkompetenser är andra exempel på utmaningar.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
Hälso- och sjukvårddirektör Björn Eriksson, Region Stockholm.

Region Stockholm

Hur är läget just nu?

– Som läget är just nu har vi mycket ledig kapacitet i regionen. Är man sjuk ska man inte dra sig för att söka sjukvård för att det skulle vara slut på platser, varken intensivvårdsplatser eller andra platser, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Vi gör allt för att ligga steget före. Vi fortsätter att bygga ut vårdplatserna.

Region Västerbotten

Hur är läget just nu?

– Vi fick under gårdagen för första gången in coronasmittan på ett äldreboende. Det har vi väntat på, med tanke på läget i övriga landet. Personer med hemtjänst är smittade sedan tidigare. Vi har en allmän samhällssmitta i Västerbotten, säger biträdande smittskyddsläkare Therese Thunberg.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Att inte få in smittan till gruppen äldreäldre, på serviceboenden. Vi vill kunna öka provtagningen i den gruppen, och bland personalen. Vi måste också få personer att vara hemma när de är sjuka.

Foto: ADAM IHSE/TT
Representanter för Region Västra Götaland, med hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström i mitten, vid en pressträff i förra veckan.

Region Västra Götaland

Hur är läget just nu?

– Vi ser ett ökat inflöde av patienter som behöver sjukhusvård och en hel del som behöver intensivvård. Det pågår ett intensivt arbete, dels med att ta hand om de patienterna men också förbereda sig för ett ökat antal sjuka vilket vi förväntar oss ska komma de närmaste veckorna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Materieltillgången är hyfsat god i nuläget men och vi har några stora beställningar som ligger inne men vi är ju osäkra tills vi har fått hit dem till regionen. Med världsläget som är nu kan man inte vara säker på att lagda beställningar verkligen når vår region. Därför jobbar vi intensivt med att ställa om och har kontakt med flera lokala industrier så att vi får en inhemsk produktion. Jag tror det är jätteviktigt för uthållighet här.

Region Kronoberg

Hur är läget just nu?

– Vi har ju det fortfarande lugnare än många andra regioner, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare. Vi har 50 fall konstaterade och några stycken inlagda. Men vi ser att antalet fall börjar öka hos oss också.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Det är egentligen de förberedelser vi gör nu, vi har någon enstaka vecka på oss. Vi försöker ta lärdom av hur det ser ut i andra delar av landet, och bygga upp en organisation hos oss också så att vi ska klara av det så bra som möjligt, säger Christian Blomkvist.

– Det handlar om planering beroende på hur många vårdplatser och hur många IVA-platser vi behöver – var ska de finnas? Hur ska de bemannas? Hur ska vi få till dem?

Foto: MIKAEL FRITZON/TT
Infektionsmottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Region Jönköping

Hur är läget just nu?

– Läget har inte förändrats märkbart, hälsar biträdande smittskyddsläkare via presstjänstens Anna Holm.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Lättare att säga något på måndag.

Region Gävleborg

Hur är läget just nu?

– Från förra helgen så har vi en stegring där vi haft som mest 29 konstaterat positiva på en dag. Sedan har det minskat lite, till 15–20 positiva per dag. Behovet på intensivvårdsavdelningen gick plötsligt fort och vi har ganska många som behöver andningsstöd. Men än så länge finns det både vårdplatser och personal, men vi är i början av det hela, så vi förstår att det kommer att bli mycket värre, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i regionen.

Vad är er största utmaning i dagsläget?

– Den är lika som för alla andra. Vi började väldigt tidigt med att beställa material, och vi köper fortfarande in masker och liknande, men det är ett problem för alla globalt. Sedan handlar det om att beräkna intensivvårdsplatser och fortsätta arbetet med det. Det är samma problem som finns överallt, att försöka avgöra hur akut det kommer bli och skydda de äldre.

Hur gör ni det arbetet med att rusta för att fler behöver intensivvård?

– Det finns olika idéer, men vi får se vad vi hinner med. Det återstår och se när stormen kommer. Man kan inte vara annat än ödmjuk i det här läget.

Region Västernorrland

Inte gått att nå.

Region Norrbotten

Hur är läget just nu?

– Vi har en långsam men säker ökning av antalet nya fall. Det följer prognosen som vi gjorde med Folkhälsomyndigheten. Vi har planerat för 25 extra iva-platser, utöver det vi har i grunden. Sedan har vi möjlighet att ytterligare pressa upp det lite grann. Egentligen är det inte platserna som är den kritiska punkten, det är vårdpersonal, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i regionen.

– Att öka med 25 platser är enligt planen. Vi kan se att toppen är ungefär tre veckor bort.

Om man kan se en topp tre veckor bort, hur rustar ni för det?

– Det här kommer att bli jättejobbigt, det kommer att gå illa, vi försöker rodda så att det går så lite illa som möjligt. Det är klart att det inte kommer att funka helt smärtfritt, men vi snabbutbildar personal och rustar enligt prognos.

Vad är er största utmaning i dagsläget?

– Det är precis som för alla andra. Vi har fått vårdplatserna på intensivvårdsavdelningen på plats, och är i stort sett klara med vårdrum för dem som behöver sjukhusvård men inte på IVA, men utmaningen är att få personal att orka genom hela den här episoden och att det finns tillräckligt med personal för att bemanna. Sedan är det såklart också en utmaning att få tag i skyddsutrustning och att skydda åldringarna i byarna.

Region Kalmar

Hur är läget just nu?

– I de flesta fall i länet har vi genom kontaktspårning kunnat konstatera kluster där smittkällan är väldigt tydlig. Det har gällt personer som varit i riskområden i Italien eller Österrike, riskområde i Sverige eller personer som träffats vid en större sammankomst. Men sedan finns det fall där vi inte kan hitta någon källa. Det ger oss skäl att misstänka samhällsspridning, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Fotnot: Region Kalmar hänvisar till sina pressmeddelanden som beskriver läget och det är där citaten och informationen ovan är hämtade.

Region Gotland

Hur är läget just nu?

– Vi har bara ett sjukhus men vi bedömer läget som gott. Att knöka in några coronapatienter till är inga problem, säger Johan Kallum, tjänsteman i beredskap i region Gotland.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget?

– Det är väl om det skulle bli en stor ökning. Vi lutar oss kraftigt mot Stockholm i övrig vård men det kan vi inte direkt göra nu. Vi är extra måna om att de små resurser vi har på vårt sjukhus ska räcka till.

Är ni oroliga inför eventuella besökare under påsk?

– Det är såklart en oroskälla, men jag har förstått att många har avbokat resorna hit. Förhoppningsvis är de som kommer förståndiga nog att ha med sig mat och har eget boende. Då är man ju relativt isolerad.

Foto: JOHAN NILSSON/TT
En skylt vid provtagningen på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Region Skåne

Hur är läget just nu? 

– Vi ser ingen förändring åt något håll. Men läget kan snabbt förändras, säger Region Skånes biträdande smittskyddsläkare Marianne Alanko Blomé. 

Vad är regionens största utmaning i dagsläget? 

– Vi har nu kunnat utökat provtagning via mobila enheter vid äldreboenden för att kunna kartlägga och förhindra spridningen där.

Region Blekinge

Hur är läget just nu?

– Fortfarande är det relativt lugnt i Blekinge. Vi har ingen stor ökning av antalet patienter, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Bleking.

Vad är regionens största utmaning i dagsläget? 

– Skyddsmaterial och personal. Men så länge vi inte får det värre än så här är det ingen panik. Men vi bävar inför att få motsvarande scenario som i Stockholm.

Region Halland

Hur är läget just nu?

– Vi ligger några veckor efter Stockholm och har god kapacitet i vården. Vi får fler fall för varje dag men planmässigt är det inga bekymmer, säger Mats Erntell, läkare på smittskyddsenheten i Region Halland.  

Vad är regionens största utmaningen i dagsläget? 

– Vi har svårt sjuka personer som ska tas om hand. Det är en tung upplevelse för våra läkare, sjuksköterskor och övriga personal eftersom vi inte har en aktiv medicin som kan bota dem. Att ha andnöd är en hemsk upplevelse. 

Publicerad:

LÄS VIDARE