XXL skär sönder och kastar varor

Personalen skär sönder nya, fullt användbara kläder och sportutrustning – bara för att slänga dem.

Vd: Det går helt emot vår policy