Publicerad:
Uppdaterad:

Centern vill införa sjukhusval i hela landet

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Centerns partiledare Annie Lööf vill stärka patienternas makt. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Centerns partiledare Annie Lööf vill stärka patienternas makt. Arkivbild.

Centerpartiet vill införa rätten för patienter att välja slutenvård och specialistvård i hela landet. I dag gäller det i huvudsak inom primärvården.

Med stärkt rätt till information om till exempel köer ska patienten själv kunna välja var i landet vården ska ges.

Förslaget presenteras inför Centerpartiets stämma i slutet av september i Karlstad.

– Patienters ställning inom vården i dag är svag. Vi vill att man ska ha rätt till information om väntetider i olika delar av landet, så att patienten själv kan välja vart remissen ska skickas, säger Centerledaren Annie Lööf.

– Då kan man nyttja vårdens kapacitet i hela landet och på så sätt korta köerna, säger hon.

Likvärdiga avgifter

I förslaget ingår också att skapa likvärdiga patientavgifter över hela landet. Kommuner och regioner ska ta fram gemensamma riktlinjer för att minska skillnaderna mellan olika vårdavgifter.

Centern vill också stärka specialistsjuksköterskornas yrkesroll, bland annat genom att ge dem utökad rätt att skriva ut läkemedel. Andra förslag på sjukvårdsområdet är att en samlad barn- och ungdomshälsa med ansvar för barn mellan 0 och 18 år skapas. Möjligheten att skapa en gemensam finansiering av barn- och ungdomshälsan mellan kommuner och regioner ska utredas.

Elevhälsan ska uppvärderas genom fler kompetenser och ett förtydligande i skollagen av rektorernas ansvar.

Inom förlossningsvården vill Centern ta fram nationella riktlinjer för en mer jämlik förlossningsvård i hela landet. Partiet vill också att det ska finnas både stora sjukhuskliniker och mindre barnmorskeledda förlossningskliniker.

Sjukvårdsprogrammet är ett av fem politikprogram som Centerns partistyrelse presenterar inför stämman i Karlstad. 521 ombud ska i fyra dagar behandla programmen samt 742 motioner.

Gräns för betyg

Förutom vårdpolitik presenterar partistyrelsen förslag inom skola, ekonomi, klimat och miljö samt landsbygdspolitik. Inom skolområdet vill Centerpartiet bland annat se en översyn av Barn- och elevombudets nuvarande uppdrag i syfte att stärka lärarens roll. På senare tid har Barn- och elevombudet kritiserats för att driva elevers rätt till kränkningsersättning för hårt.

Centern vill också införa en gräns för betyg, att det genomsnittliga betyget på en skola inte nämnvärt får avvika från det genomsnittliga resultatet på nationella prov i ämnet.

På stämman väntas debatt bland annat om partiets ekonomiska politik. Centerstudenter har kritiserat partiets ekonomiska politik, som de anser mest gynnar höginkomsttagare och inte vanliga löntagare.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: