Domstol upphäver kommunens festförbud i Södertälje

Södertälje kommun förbjöd mingel, dans och trängsel i 13 festlokaler.Nu har en av verksamheterna fått rätt i Förvaltningsrätten, som upphäver kommunens förbud.

– Det var 150 personer i två familjer som ändå umgås varje dag med varandra. Jag tycker inte att det är något fel, säger Alex Roxenhamn som överklagade beslutet.