Varannan svensk mycket oroad för klimathotet

Svenskarna blir allt mer oroliga för klimathotet.

Det visar Aftonbladets/Demoskops senaste mätning.

Samtidigt säger sig fler vara villiga att förändra sina konsumtionsmönster för klimatets skull.

Tecken på klimatförändringarnas frammarsch har avlöst varandra under sommaren – från kraftiga översvämningar i Tyskland till torka och bränder kring Medelhavet. I veckan kom IPCC:s senaste rapport som bekräftade ett generellt samband mellan extremväder och klimatförändringar.

Svenskarna är nu också mer oroliga för klimathotet än tidigare, visar Aftonbladet/Demoskops senaste mätning där fler svarade att de är ”mycket oroliga” för klimathotet än någon gång sedan mätningarna startade 2015.

Den tidigare toppnoteringen av “mycket oroade” för klimathotet låg på 45 procent från augusti 2018 då skogsbränderna avlöste varandra runt om i Sverige.

– Sedan sjönk det tillbaka och har legat relativt stabilt sen dess. Men nu ser vi en toppnotering där varannan svensk uppger att de är mycket oroade för klimatförändringar, säger Karin Nelson, vd på Demoskop.

Skogsbränderna har brett ut sig över Europa i sommar. Här rasar en brand i Grekland.
Skogsbränderna har brett ut sig över Europa i sommar. Här rasar en brand i Grekland.

De oroar sig mest

Men alla är inte lika oroade. Undersökningen visar till exempel att kvinnor är mer oroade för klimathotet än män och att unga (räknat som personer under 29 år) är den åldersgrupp som oroar sig mest.

– Samtidigt är det i den yngsta gruppen som flest tror man kan göra något åt saken och dessutom de som är mest beredda att göra livsstilsförändringar för klimatets skull, säger Karin Nelson. 

”Ordentlig förskjutning”

Och just viljan att göra konkreta förändringar i det dagliga livet är något som har ökat på bred front. Fler är beredda att sluta flyga, betala ett högre bensinpris, sluta äta kött och kraftigt begränsa konsumtionen. 

– Under sommaren har vi sett en ordentlig förskjutning där som troligen hänger samman med den ökade oron, säger Karin Nelson. 

Men om det här kommer leda till några reella förändringar av svenskarnas konsumtionsmönster återstå att se.

– Än så länge ser vi ju inte riktigt den utvecklingen om man till exempel kollar på siffrorna kring Black Friday. Men det vi ser utifrån den här undersökningen är att det finns en beredskap att agera, säger Karin Nelson.

Varannan svensk är “mycket oroade” för klimathotet.
Varannan svensk är “mycket oroade” för klimathotet.
Publisert:

LÄS VIDARE