"Kryptiska" signaler från Kinberg Batra

Av: Julia Wågenberg

Publicerad:
Uppdaterad:
Jonas Hinnfors.
Jonas Hinnfors.

Det kan vara en invit till blocköverskridande samarbete – eller en strategi för att skicka signaler till egna partiet.

Att Anna Kinberg Batra konstaterar att det kan bli ändringar i budgeten är "kryptiskt", tycker statsvetaren Jonas Hinnfors.

– Det öppnar för alla tolkningar. Det är banne mig inte glasklart, säger han.

Decemberöverenskommelsen (DÖ) är bruten. Med anledning av det har många ställt sig frågan hur Alliansen kommer att agera nu.

Anna Kinberg Batra har krävts på svar och sagt att hon "inte vill skapa kaos". Samtidigt meddelar hon:

– Att behandla budgeten i riksdagen innebär att det kan bli ändringar.

Strategisk inför partistämman

Vad menar hon egentligen?

– Det öppnar för alla tolkningar. Det är inte lätt att förstå vad hon säger. Det är kryptiskt. Hon går in i en något formalistisk argumentation, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

En tolkning, enligt Hinnfors, är att moderatledaren vill skicka signaler till det egna partiet. Det kan vara särskilt viktigt just nu eftersom att partiet möts för partistämma i Karlstad i slutet av veckan.

Det finns medlemmar i Moderaterna, bland annat riksdagsledamoten Finn Bengtsson, som varit starkt emot DÖ. Nu när den är bruten vill de tidigare DÖ-kritikerna agera kraftigt genom att fälla regeringens budget, resonerar Hinnfors.

"Förtäckt hot"

– Om de löper linan ut kan det finnas planer hos dem att näpsa regeringen och de räds inte exta val. Men partiledningen försöker dämpa det. Anna Kinberg Batra ger dem en slags känsla av att det kan ske saker. Hon håller därmed dörren öppen, säger han.

Eller kan det vara en inbjudan till blockeröverskridande samarbete?

– Det går inte att utesluta, men det är nästan överstrategiskt. Det finns ju ett förtäckt hot i det. Alliansen står inför strategiska skäl. Ska de ta ut svängarna och slå mot regeringen, ska de ha status quo eller ska de närma sig regeringen?

Statsvetare: Hon söker samarbete

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tror däremot på idén om att moderatledaren söker samarbete.

– Anna Kinberg Batras uttalande kan tolkas som att "OK, ni säger att ni vill samarbeta. Då får ni gå med på de här förändringarna i budgeten". Det kan vara ett sätt att introducera ett samarbete i budgetarbetet, säger han till Svenska Dagbladet.

I riksdagen är budgetprocessen redan inledd. Den 25 november beslutar ledamöterna om budgetens ramar. Det vill säga de stor dragen om statens inkomster och utgifter de kommande åren. I det skedet beslutas också vilka skatter som ska ändras nästa år.

Men innan dess sker förhandlingar i riksdagens 15 utskott. Det är i de diskussionerna oppositionen har möjlighet att gå samman för att i omröstningen slutligen fälla regeringens budget.

"Visa regeringen svag"

– Men för att det ska ske över huvud taget krävs att allianspartierna är ense och att de får stöd av SD, säger Jonas Hinnfors och fortsätter:

– Men vill de undvika att fullständigt destabilisera regeringen så att man riskerar extra val kan man ta några områden och testa. Då visar de att regeringen är svag. Jag har svårt att tro att någon av partiledarna verkligen vill ha extra val.

Jonas Hinnfors pekar ut ett antal frågor där den politiska viljan är helt lika – eller är möjlig att bli.

– Rut och rot, bensinskatten och möjligen en sänkning av brytpunkten, säger Jonas Hinnfors.

Ser budgeten som helhet

Men både Centerpartiet och Folkpartiet ser budgeten som en helhet, skriver TT. Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström säger att C är emot att ändra delar med hjälp av hoppande majoriteter.

– I slutändan blir vi alla förlorare på det, säger han.

Publicerad: