Så lever Jean-Claude Arnault i häktet

Så ser kulturprofilens dagar ut nu.

”I häktet är statusen ingen fördel, snarare tvärtom.”

Aftonbladets bilder inifrån – så ser cellerna ut.