”Seriemördarceller” ska ta kål på cancer

På Princess Margarets cancercenter i Toronto arbetas det med att utveckla nya former och läkemedel som ska bekämpa olika cancerformer. Svenske Jonas Mattsson är chef på enheten för benmärgsprogrammet.

Målet: Cellerna ska ’spränga’ sjukdomen