Allt svårare för skånska barn att få tandställning

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Uppdaterad:
Region Skåne har för närvarande en temporär modell gällande tandreglering för barn och unga.
Foto: JONAS BILBERG
Region Skåne har för närvarande en temporär modell gällande tandreglering för barn och unga.

I somras införde Region Skåne en temporär modell för tandreglering.

Det har gjort att gränserna för om barn och unga får tandställning blivit allt hårdare.

– Det är mycket, mycket svårare att få en tandställning än tidigare, säger en förälder från Malmö som Aftonbladet varit i kontakt med.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott (BU) hos Region Skåne avbröt i våras upphandlingen rörande urvalsansvar inom tandreglering. Det med anledning av bristande konkurrens samt att de anbud som inkommit översteg budgetutrymmet.

I somras beslutade man istället att en lösning skulle ske i två steg. Den 1 juli trädde en temporär lösning i kraft, i väntan på en långsiktig och permanent lösning.

Den temporära modellen innebär att det i dag är svårare för barn och unga (0–23 år) att få rätt till gratis tandställning än vad det varit tidigare.

– Det är mycket, mycket svårare att få en tandställning än tidigare, om man inte har grova bettfel och så vidare. Då får man tandställning, säger en förälder från Malmö som Aftonbladet varit i kontakt med.

Region Skåne bekräftar också att det under den temporära modellen är ett hårdare regelverk för vilka som har rätt till tandställning och inte.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Oklart hur länge nuvarande modell gäller

”Att Region Skåne i den nu gällande temporära modellen valt att hårdare begränsa vilka bettfel som ska erbjudas möjlighet till tandregleringsbehandling är enbart baserat på att vi skulle kunna hantera urvalet under tidsperioden när den nya permanenta modellen tas fram”, skriver Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig på Region Skåne, i ett mejl till Aftonbladet.

Någon tidsprognos för hur länge den nuvarande modellen kommer vara i bruk finns i dagsläget inte.

”Vår ambition att den nya permanenta modellen ska tas fram med så stor skyndsamt som det är möjligt för att den temporära modellen får kortast möjliga varaktigthet”, skriver Håkan Hellbjer.

Att det i nuläget är en hårdare begränsning för vilka bettfel som har rätt till tandställning eller inte menar Hellbjer dock inte kommer ha någon påverkan för barn i det långa loppet.

”Vår bedömning är att det inte ger några bestående problemställningar då möjligheterna för urvalsvisning baserat på ett prioriteringsindex med all säkerhet kommer att vara gällande i den nya permanenta modellen. Rent praktiskt blir den bara en något längre väntan för vissa bettavvikelser för möjligheterna till tandreglering. De bettavvikelser som är i behov av tandvård i närtid ingår i den temporära modellen.”

”Blir ju skillnad på barn och barn”

Hur görs bedömning av vilka bettfel som har rätt till tandställning?

”Enligt ett prioriteringsindex där diagnosen på bettfelet avgör möjligheten till att få en utredning för eventuell tandregleringsbehandling.”

Även om möjligheten till tandreglering försvårats med den nuvarande modellen menar Region Skåne att barnens åsikter gällande behov av tandställning fortsatt kommer vägas in i beslutet om de ska få rätt till en gratis tandställning eller inte.

Den förälder som Aftonbladet varit i kontakt med uttryckte en oro över hur familjer har det ekonomiskt ställt nu kan komma att spela roll.

– Det blir ju skillnad på barn och barn när alla inte har samma rätt till tandhälsa. Barn med föräldrar med pengar kommer kunna rätta till tänderna även om det inte är grava bettfel, men barn med föräldrar som inte har pengar kanske inte kan rätta till sina tänder.

På Region Skåne menar man dock att det inte är något märkvärdigt, utan i sådana fall handlar om att familjen prioriterat annorlunda än tandvården.

Statistik saknas ännu

”Eftersom vi använder odontologiska och/eller medicinska parametrar för att säkerställa möjligheterna för tandregleringsbehandling finansierad av Region Skåne och vårdgivaren inte får ta ut någon merkostnad av vårdnadshavare eller myndig person för denna behandling, ska denna fråga inte ha någon aktualitet”, skriver Håkan Håkan Hellbjer och lägger till:

”Däremot skulle det kunna finnas vårdnadshavare som väljer att söka tandregleringsbehandling för sitt barn via egenfinansiering om vi från Region Skåne bedömt bettfelet som en mindre avvikelse där det inte finns odontologiska och/eller medicinska parametrar för att behandla bettfelet inom den avgiftsfria tandvården för barn och unga vuxna. I dessa fall är det en prioritering som gjorts i familjen och den finns i all vård som man önskar utanför gällande regelverk, t.ex. estetisk tandvård.”

Då den nuvarande modellen enbart varit i bruk sedan den 1 juli finns det ännu ingen statistik på hur antalet barn och unga som fått tandställning av Region Skåne förändrats.

Den temporära lösningen omfattar all tandvård som har ett avtal med Region Skåne.

Publicerad:

LÄS VIDARE