Ökad dödsrisk för glutenintoleranta

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Jonas F Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet och överläkare vid barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Pressbild.
Foto: Alexander Donka/Karolinska institutet
Jonas F Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet och överläkare vid barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Pressbild.

En ökad risk att dö i förtid för glutenintoleranta personer slås fast i en stor studie från Karolinska institutet och Columbia University i USA.

– Vi är väldigt säkra på det här, säger professor Jonas F Ludvigsson till TT.

Forskarna publicerar sina rön i den ansedda vetenskapstidskriften Jama. Studien omfattar nästan 50 000 patienter med diagnosen celiaki (glutenintolerans) och bygger på data från alla svenska patologiavdelningar och nationella hälsoregister.

Jämfört med kontrollpersoner var dödligheten hos personer med celiaki 21 procent högre.

Risken var högre i alla åldersgrupper, men högst bland dem som hade fått diagnosen i åldern 18–39 år.

Att ha celiaki innebär ökad risk att dö i bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer och luftvägssjukdomar jämfört med kontrollgruppen, enligt studien.

Ärftlig faktor

Tidigare studier om celiaki och ökad dödlighet har spretat från klart ökad risk till ingen förhöjd risk, enligt Jonas F Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet och överläkare vid barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Det finns inga läkemedel för celiaki, som är en folksjukdom. Jonas F Ludvigsson uppskattar att över 100 000 svenskar har diagnosen.

Läkarna lyckas ofta ställa diagnosen vid ett tidigt stadium, när patienterna inte har så mycket besvär. Men trots stor medvetenhet om sjukdomen och tillgången till glutenfri kost kvarstår en ökad risk att dö i förtid.

Jonas F Ludvigsson ser ingen större vits för patienterna att underkasta sig ännu strängare kosthållning.

– Oavsett hur mycket glutenfritt man äter kan man inte påverka sina arvsanlag för autoimmuna sjukdomar.

Farlig inflammation

TT: Hur ska den här patientgruppen ta till sig informationen i studien?

– Ett par saker kan man ta till sig. Det finns nästan inga sjukdomar som inte leder till en liten ökad risk för död. Det andra är att den ökade risken (vid celiaki) är ganska låg i mitt perspektiv som läkare. För många andra sjukdomar kan risken öka med 200–300 procent.

– Men det finns en ökad risk med 21 procent och det är naturligtvis tråkigt för den som har trott att celiaki inte medför någonting.

Första året efter diagnos är dödligheten som högst, vilket kan ha flera förklaringar. Exempelvis är den för celiaki typiska tunntarmsinflationen oftast mest aktiv just före och efter diagnos.

– Och karaktäristiskt för celiaki är inflammation som i allmänhet är dåligt för hälsan. Även om äter glutenfritt kan det hända att en låggradig inflammation inte läks ut helt, säger Jonas F Ludvigsson.

Publicerad:

LÄS VIDARE