Anställda larmar om skräcken för cheferna

Espresso House-anställda pekar ut den högsta ledningen på som ansvarig

”Folk i alla positioner är rädda”