Beslutet: Horace Engdahl får besöka ”Kulturprofilen” på anstalt

Avslöjandena kring ”Kulturprofilen” försatte Svenska akademien i djup kris.

Nu har akademiens grå eminens Horace Engdahl fått tillstånd till obegränsade besök på anstalten Skogome där Jean-Claude Arnault, 73, sitter fängslad.

Horace Engdahl får besöka ”Kulturprofilen” på Skogomeanstalten Så ser det ut innanför murarna