Majoritet kvinnor med misstänkta biverkningar

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Personal vaccineras med covid-19 vaccin från Pfizer Biontech på SUS i Malmö förra veckan.
Foto: Johan Nilsson/TT
Personal vaccineras med covid-19 vaccin från Pfizer Biontech på SUS i Malmö förra veckan.

NYHETER

Kvinnor utgör en klar majoritet av fallen om misstänkta biverkningar efter vaccinering mot covid-19, enligt Läkemedelsverket.

Myndigheten tror inte att kvinnor löper en större risk utan misstänker bland annat en högre benägenhet att rapportera sina symtom.

Hittills har 159 personer i Sverige fått misstänkta biverkningar efter vaccinering med covidvaccinet från Pfizer Biontech. Viktigt att komma ihåg är att det handlar om just misstänkta fall, och att symtomen inte behöver bero på vaccinet.

Fallen rapporteras in både av sjukvården och privatpersoner och sammanställs därefter av Läkemedelsverket. I siffrorna syns en tydlig fördelning.

– Överlag kommer en större andel av rapporterna från kvinnor, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket.

79 procent kvinnor

I klartext handlar det om 126 kvinnor av de totalt 159 personerna. Varför det är så kan Läkemedelsverket inte svara på med säkerhet. En teori är att fler kvinnor än män sannolikt har vaccinerats hittills. Kvinnor är nämligen överrepresenterade, både bland de som bor på äldreboende och bland vård- och omsorgspersonal, berättar Veronica Arthurson som har ytterligare en potentiell förklaring.

– Vi har sett liknande trender även tidigare, när det inte gäller covidvaccin. Att kvinnor har en större tendens att rapportera egna upplevda misstänkta biverkningar. Det skulle kunna ha en betydelse, säger hon.

TT: Har ni några signaler om att kvinnor får fler biverkningar av vaccinet från Pfizer Biontech ?

– Nej. Jag har ingen sådan information.

Majoriteten av rapporterna rör milda biverkningar, i linje med vad Läkemedelsverket har förväntat sig. Då handlar det exempelvis om lokala symtom vid injektionsstället, något som också är vanligt vid andra vaccin.

Några fall rör ovanliga men kända biverkningar, som klassas som allvarliga – allergisk reaktion och akut ansiktsförlamning, ett tillstånd som ofta går över.

Inga nya upptäckter

Det finns också rapporter om misstänkta biverkningar, ibland allvarliga, som klassas som okända biverkningar. Det betyder att det saknas bevisat samband mellan symtom och vaccin. Läkemedelsverket har inte fått någon information som tyder på att vaccinet skulle bidra till någon allvarlig biverkning som inte var känd sedan tidigare.

– Vi går igenom detta regelbundet, särskilt på EU-nivå, och vi har inga signaler om att det skulle förekomma några sedan tidigare okända biverkningar för det här vaccinet som skulle föranleda att vi skulle stoppa vaccinationer eller revidera produktinformation, säger Veronica Arthurson.

Totalt har 16 personer avlidit efter vaccinationstillfället i Sverige, enligt Läkemedelsverket.

– Vi ser inga signaler om att det skulle finnas något orsakssamband med vaccinet, säger Veronica Arthurson.

– Det finns ett par personer i 70-årsåldern som har avlidit efter vaccination, men det är personer med flera tidigare sjukdomar. Resten av fallen är betydligt äldre personer, uppemot mellan 90 och 100 år, säger hon.

PODD London under nya nedstängningen

Aftonbladet Daily med korrespondent Frida Fagerlund i Storbritannien.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad: