Den döende plattan: Här bildas guldet

Djupt ner under Stilla havet utanför västra USA har forskarna nu en unik möjlighet att studera hur en tektonisk platta ”dör”. Plattan ger oss viktiga ledtrådar till hur vår egen fjällkedja växt fram och hur framtidens mineralrikedomar blir till.

”Har redan lett till mycket stora guldfyndigheter”