De 20 största står för 80 procent av utsläppen

Publicerad 2021-10-30

De står för mer än 80 procent av världens utsläpp av växthusgaser – men den exklusiva maktklubbens medlemmar gör alldeles för lite åt saken, anser FN och många kritiker.

Nu lovar G20-ländernas ledare att jobba hårdare för att bromsa den globala uppvärmningen.

För första gången sedan pandemin slog till kommer ledarna för världens största ekonomier att mötas fysiskt. Helgen i Rom kommer att fokusera på frågor som rör hälsa, ekonomisk återhämtning – och klimatet.

Så snart G20-mötet är slut inleds klimattoppmötet och världsledarna reser vidare till Glasgow i Storbritannien.

G20-gruppen står för 75 procent av den globala handeln, 60 procent av befolkningen och över 80 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Värdlandet Italien, som också är med och anordnar klimatmötet COP26, har hoppats att G20-ledarna ska enas om 2050 som gemensam deadline för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser samt diskutera ett åtagande att minska metanutsläppen, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Kina är världens största utsläppare av växthusgas. Bilden är från Nanjing.

Siktar på nollutsläpp 2050

I en gemensam kommuniké som Reuters tagit del av lovar länderna nu att ”fortsätta sina ansträngningar” att nå målet att hålla uppvärmningen tydligt under 2 grader, med sikte på att begränsa den till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

Siktet på noll i nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050, bekräftas också, trots att detta är ett mål som många av världens största utsläppsländer ännu inte anslutit sig till.

G20-ledarna åtar sig att på medellång sikt fasa ut ineffektivt statsstöd till fossil energi och att göra sitt yttersta för att stoppa bygget av kolkraftverk utan tekniker som minskar koldioxidutsläppen.

Samtidigt lovar ledarna, mot bakgrund av höstens globala energikris, att säkra en stabil energiförsörjning utan risk för avbrott.

De betonar även vikten av att fullfölja löftet om att stödja utvecklingsländer med 100 miljarder dollar per år till 2025.

Koldioxidutsläpp under 2019 i miljarder ton.

Missar målet

Men klockan tickar, framhöll FN:s generalsekreterare António Guterres tidigare i veckan vid en presentation av en rapport som belyser gapet mellan vad forskare säger krävs och vad länder faktiskt gör för att minska mängden växthusgaser i atmosfären.

Stort fokus ligger på G20. Slutsatsen från rapporten är att gruppen som helhet inte befinner sig på banan för att nå sina klimatåtaganden, varken de som gjordes i samband med att Parisavtalet slöts 2015 eller de som vissa länder har lämnat in inför COP26.

Den italienska polisen förbereder sig för G20-mötet i Rom.

Sätter press

António Guterres, FN:s generalsekreterare befinner sig i Rom för att sätta press på de stora ekonomierna att höja sina ambitioner.

– Om det inte sker någon betydelsefull minskning av utsläppen under det kommande årtiondet kommer vi för alltid att ha förlorat möjligheten att nå 1,5 grader, säger han.

Alla länder måste minska utsläppen – men Guterres pekar också på principen om att länder ska göra det de kan utifrån sina egna förutsättningar.

– Det innebär att utvecklade länder måste ta täten men utsläppsnivåerna från tillväxtekonomier är sådana att de också behöver göra sitt allra bästa.

Italiens premiärminister Mario Draghi välkomnar USA:s president Joe Biden till G20-mötet i Rom.