Småland

Präst avkragades efter utredning om tonårsvåldtäkt

Av: 

Marcus Älverbrandt

Mikaela Somnell

NYHETER

En präst i Småland har avkragats – det vill säga fråntagits rätten att utöva bland annat vigsel – efter att han polisanmälts av en tonårspojke för oaktsam våldtäkt, enligt lokala medier.

Polisanmälan lades ner men kyrkorådet gjorde en internutredning som bland annat visade att prästen haft en sexuell relation med BDSM-inslag med pojken.

Enligt polisanmälan ska pojken varit mellan 15 och 18 år när de träffades via en kontaktsida för BDSM-intresserade.

Domkapitlets beslut om att avkraga prästen kom i mars. Då hade prästen redan avslutat sin tjänstgöring frivilligt.

Enligt lokala medier som har tagit del av Svenska kyrkans utredning där det framgår att tonårspojken har mått dåligt av relationen och känt sig utnyttjad.

Under utredningen beslagtogs prästens jobbdator- och mobiltelefon där det hade laddats ner pornografiskt material, bland annat sexuella bilder på tonårspojken.

Har överklagat

Domkapitlet, det kyrkliga organ som utövar tillsyn av kyrkans verksamhet i stiftets församlingar och pastorat, resonerar som så att prästen borde ha insett att relationen inte var jämlik och att pojken befann sig i en sårbar position.

Prästen har överklagat avkragningen och yrkade istället på att få en lättare påföljd. Enligt dokumenten som lokala medier har tittat på medger prästen att ”hans agerande i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha, men att påföljden är alltför sträng”.

Avkragning är det strängaste straffet inom Svenska kyrkan och innebär i princip att en präst inte längre har rätt att utöva prästyrket.

– Formellt så heter det att man fråntas rätten att utöva vigningstjänsten. Handlar det om en präst betyder det att man inte är behörig att leda en gudstjänst i svenska kyrkan. Man kan inte leda söndagsgudstjänst, dop, vigsel eller begravning, säger Fredrik Lidé, ärkebiskop Antje Jackeléns kaplan.

ANNONS

Hemmatest Covid-19 Antigentest finns nu i lager med SNABB leverans.

Extern länk från Quicktest

Köp här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Småland

ÄMNEN I ARTIKELN

Småland

Domkapitlet