Snart dags att säga hejdå till husdjursgrodan

Här är arterna som blir helt förbjudna i Sverige

Flera invasiva arter står i begrepp att totalförbjudas i Sverige.

Enligt Naturvårdsverkets handläggare Johan Linnander ökar risken att nya arter förstör den biologiska mångfalden när klimatet skenar.

– Det finns många skräckarter som man inte vill ha hit, säger Johan Linnander.

Invasiva arter kan skapa stor oreda på den biologiska mångfalden när de av människan flyttas från sin naturliga miljö till nya habitat.

I Sverige har flera sådana djur- och växtarter etablerats under åren, till glädje för få. Några av de mest kända exemplen är den spanska skogssnigeln, ofta kallad ”mördarsnigeln”, och den kinesiska ullhandskrabban.

För att minska risken att invasiva arter får fäste i Sverige har många av dem förbjudits i landet. Och den 2 augusti kommer ytterligare 22 arter adderas till listan av oönskade biologiska tillskott, vilka därefter inte får importeras, säljas, överlåtas eller spridas i den svenska naturen.

Fyra olika sorters eldmyror är med på listan över de arter som nu förbjuds.
Fyra olika sorters eldmyror är med på listan över de arter som nu förbjuds.
Eldmyrorna sticker både människor och djur och är en av de mest invasiva arterna på jorden.
Eldmyrorna sticker både människor och djur och är en av de mest invasiva arterna på jorden.

Slukar småfåglar och groddjur

Det är EU-kommissionen som ligger bakom den nya lagstiftningen, vilken omfattar hela unionen. Och två av arterna som snart hamnar på svarta listan är den afrikanska klogrodan och snoken lampropeltis getula.

Dessa säljs som husdjur i Sverige och har framför allt i södra Europa orsakat sjukdomsspridning och rubbar den biologiska mångfalden genom att sluka småfåglar och groddjur.

Klogrodan är dessutom vanligt förekommande i vetenskapliga experiment, men från och med 2024, då den förbjuds, kommer det att krävas tillstånd för att få lov att mixtra med den i laboratoriemiljöer.

Afrikansk klogroda säljs som husdjur, men stoppas nu helt.
Afrikansk klogroda säljs som husdjur, men stoppas nu helt.

Importeras från syd

Johan Linnander, handläggare på Naturvårdsverket, säger att de flesta invasiva arter som etablerar sig i Sverige har importerats hit från länder med ett varmare klimat. Därmed är risken större att fler oönskade djur- och växtelement finner sig tillrätta till följd av klimatförändringarna.

– De flesta av de arter som nu kommer att förbjudas i EU skulle i dag inte klara sig särskilt bra i Sverige, sannolikheten är låg att de skulle överleva i naturen. Men om uppvärmningen fortsätter kan deras förutsättningar att klara sig här öka, säger Johan Linnander.

Några av de mest invasiva på jorden

Andra arter som snart kommer att portas från Sverige är myrarterna solenopsis geminata, solenopsis invicta, solenopsis richteri och wasmannia auropunctata. De tillhör gruppen eldmyror och till deras mindre angenäma egenskaper hör att de kan sticka både människor och djur. De är dessutom några av de mest invasiva arterna på jorden.

– De kan till exempel komma som medpassagerare på lastfartyg och spridningen av dem i södra Europa är ganska stor. De trivs i miljöer runt människor och är inte så kul att ha att göra med, säger Johan Linnander och fortsätter:

– Men inte heller de skulle klara sig bra i Sverige som klimatet ser ut just nu, säger Johan Linnander.

Ett nytt hot det sista som behövs

Finns det några arter som det är särskilt angeläget att man håller borta från Sverige?

– Det finns många skräckarter som man inte vill ha hit. En av värstingarna är kudzu, en vinranka som bland annat spridigt till USA från Asien. Den har fått öknamnet ”the plant that ate the South” och kan växa 30 till 40 centimeter om dagen och kan växa över hela träd och skogar, säger Johan Linnander.

Han varnar även för den den smaragdgröna asksmalpraktbaggen, också det en art med rötter i Asien.

– Den har blivit stora delar av USA. Den sprider sig långt och snabbt och angriper och dödar askträd. Det blir extra angeläget i Sverige eftersom vår askart är rödlistad som starkt hotad i Sverige. Ett nytt hot är det sista som behövs just nu, säger Johan Linnander.

Den smaragdögda askmalspraktbaggen är en art som än så länge inte är totalförbjuden men som man, enligt Johan Linnander, inte vill ha hit.
Den smaragdögda askmalspraktbaggen är en art som än så länge inte är totalförbjuden men som man, enligt Johan Linnander, inte vill ha hit.
Publisert:

LÄS VIDARE