Cancerpatienter med covid-19 ska studeras på Akademiska

Av: Magnus Jansson Klarin

Publicerad:
En studie ska visa hur cancerpatienter klarar av en covid-19-behandling.
Foto: Region Uppsala
En studie ska visa hur cancerpatienter klarar av en covid-19-behandling.

I en studie som genomförs på Akademiska sjukhuset ska man utreda hur cancerpatienter klarar en behandling av covid-19 jämfört med övriga befolkningen.

– Mycket är ännu okänt om hur cancerpatienter drabbas av covid-19, säger Gunilla Enblad, professor och överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset.

Cancerpatienter har tidigare utpekats som en riskgrupp när det kommer till coronaviruset.

Men exakt hur cancerpatienter påverkas, och hur de klarar av en covid-19-infektion, ska det nu forskas i på Akademiska sjukhuset.

– Detta hänger samman med att cancerbehandling i form av cytostatika, immunterapi, målsökande läkemedel och strålning starkt påverkar den allmänna hälsan och ökar risken för infektioner, inklusive virusinfektioner, säger Gunilla Enblad, professor och överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset som leder studien.

– Ofta rekommenderas patienterna att isolera sig och vidta försiktighetsåtgärder och följsamheten är generellt stor.

Foto: Fredrik Persson /TT
Studien genomföst på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Drygt 1 000 cancerpatienter ska studeras

Studien kommer att omfatta drygt 1 000 cancerpatienter som får lämna olika biologiska prover under behandling vid Akademiska sjukhuset.

Personal från medverkande onkologiska kliniker utgör kontrollgrupp, och får endast lämna serologiska prover. Forskarna kommer även att studera data från nationella cancerregister under perioden januari 2020 till mars 2021, eller när pandemin upphör.

Jämförs med övriga befolkningen

Datan kommer sedan att jämföras med utfallet hos övriga befolkningen, bland annat vad gäller riskfaktorer, allvarlighetsgraden av covidinfektionen och hur det gått för patienterna.

– Vi vill studera hur cancerbehandling generellt påverkar hur svår covid-19-infektionen blir, om valet att sätta in intensiv behandling påverkas av pandemin samt om valet av behandling och resultatet påverkas vilket inte är känt idag fortsätter Gunilla Enblad som hoppas mycket på studien.

– Det finns i nuläget ingen överenskommelse eller nationell samsyn kring vilken cancerbehandling som är att föredra vid allvarlig covid-19. Förhoppningen är att studien ska förbättra kunskapsläget, förklarar hon.

Publicerad:

LÄS VIDARE