Samebyn Girjas vinner över staten

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Girjas sameby vinner tvisten mot staten. Högsta domstolen ger samebyn upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske i området.

– Det är fantastiskt, det är otroligt. Du får vänta en stund, säger Jörgen Jonsson, före detta ordförande för Svenska samernas riksförbund, till P4 Norrbotten.

Högsta domstolen slår fast att samebyn har ensamrätt till jakt och fiske på området på grund av urminnes hävd.

Samebyn får upplåta småviltsjakt och fiske utan statens samtycke.

Domstolen är enig om beslutet.

"Samtliga ledamöter är ense om att det som sägs i domen om urminnes hävd leder till att talan ska bifallas."

Tvisten har pågått sedan 2009 då Girjas stämde staten – och handlar om vem som ska ha upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske på samebyns områden.

Urminnes hävd

Staten yrkade att det är den, i form av markägare, som har rätt att bestämma över jakt och fisket, medan samebyn enbart har rätt att utöva jakt och fiske.

Girjas å sin sida yrkade att samebyn har bättre rätt än staten till jakten och fisket, och att de därmed ensam ska äga upplåtelserätten till den. Det är en rättighet som de anser tillkommer genom urminnes hävd, en juridisk rätt som bygger på att man under lång tid har brukat marken.

Högsta domstolen ger samebyn upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske i området.
Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Högsta domstolen ger samebyn upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske i området.
Foto: Emma-Sofia Olsson/TT
Girjas samebys ordförande, Matti Blind Berg, säger att det känns skönt att domen äntligen kommer.
Publicerad:

LÄS VIDARE