Mejla

Wolfgang Hansson

Vill Obama göra en deal med Snowden?

NYHETER

USA:s förre justitieministers helomvändning i fallet Edward Snowden ger anledning att ställa frågan:

Är en kompromiss på gång som gör att visselblåsaren Snowden kan återvända till USA?

Fram till nu har USA:s inställning varit att Edward Snowden agerat som spion och allvarligt skadat USA:s nationella säkerhet när han läckte information om den gigantiska avlyssningen som amerikanska myndigheter ägnade sig åt.

Man har på alla sätt försökt få hem Snowden till USA för att ställa honom inför rätta. USA gick till och med så långt att man tvingade flera europeiska länder att stänga sitt luftrum för ett plan där Bolivias president Evo Morales färdades. Planet fick landa i Wien där det genomsöktes för att säkerställa att Edward Snowden inte befann sig ombord.

Därför är det rätt uppseendeväckande när president Obamas förre justitieminister Eric Holder offentligt går ut och berömmer Snowden för att gjort en god gärning i allmänhetens tjänst när han läckte informationen om NSA:s massavlyssning. Även om han fortfarande anser att Snowden bröt mot lagen.

Holder föreslår dessutom att en domstol mycket väl skulle kunna ta hänsyn till ”nyttan av den debatt som uppstått” efter Snowdens avslöjanden.

Med andra ord: ge Snowden ett betydligt lägre straff än de 30 års fängelse han annars riskerar.

Kräver ”rättvis rättegång”

Holders uttalanden är intressanta eftersom de kommer bara några månader efter att Edward Snowden offentligt deklarerat att han är beredd att återvända till USA under förutsättning att han får ”en rättvis rättegång”, där han kan försvara sig med att han handlade för allmänhetens bästa.

Det är svårt att veta ifall Holder gör sitt uttalande med president Obamas goda minne eller om han bara känner att han efter mer än ett år utanför Vita huset kan ge uttryck för sin personliga uppfattning. Även när denna går rakt emot det han sa som justitieminister.

För USA är det givetvis pinsamt att Edward Snowden fått politiskt asyl av Vladimir Putins Ryssland. Det land som mer än något annat just nu utmanar USA på den internationella arenan.

Läget för de mänskliga rättigheterna i Ryssland försämras stadigt. Och ändå är Moskva det enda land i världen som vågar erbjuda Snowden en fristad. Alla andra backar av rädsla för repressalier från USA, trots att de flesta i sakfrågan är helt eniga om att Snowden gjort en viktig insats för att upplysa världen om hur otroligt omfattande den amerikanska avlyssningen är. Det var Snowdens läcka som avslöjade bland annat att USA avlyssnade Angela Merkels och vissa andra västledares mobiltelefoner.

Politisk hämnd

USA:s försök att få tag på Edward Snowden har med tiden alltmer framstått som politiskt motiverad hämnd snarare än drivna av viljan att se rättvisa skipas.

Med Moskva som bas har Snowden kunnat spela rollen som dissident och amerikansk regimkritiker. Via internet har han kunnat delta i internationella konferenser, ge intervjuer och ta emot internationella priser. Hans plattform har gjort det allt svårare för USA att fortsätta driva spionerianklagelserna.

Man får förmoda att Snowden inte trivs särskilt bra med sin påtvingade isolering i Moskva och gärna skulle vilja återvända hem, även om det skulle innebära några år bakom lås och bom.

Kanske kommer han att se på Holders uttalanden som något slags förhandlingsutspel. I bästa fall kan det leda till en process som utmynnar i någon form av uppgörelse med de amerikanska myndigheterna där ett milt straff kan ställas i utsikt.

För en del amerikaner och definitivt för de flesta människor utanför USA framstår Edward Snowden avgjort mer som en hjälte än en skurk.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sommarläsning till kampanjpris! Missa inte vår REA på utvalda böcker - handla här.

Shop

Av: 

Wolfgang Hansson

Publisert:

LÄS VIDARE

Snowdens alla avslöjanden

ÄMNEN I ARTIKELN

NSA-läckorna

Edward Snowden

NSA

Eric Holder

Barack Obama

USA