Bröstcancer

Experten: ”Det största genombrottet på 20 år”

Av: 

Mary Mårtensson

NYHETER

Ett nytt läkemedel ökar överlevnaden bland kvinnor med spridd HER2-positiv bröstcancer.

– Det är det största genombrottet inom bröstcancerforskningen på minst 20 år, säger Henrik Lindman, bröstcancerläkare.

Varje år insjuknar drygt 8 000 kvinnor i bröstcancer. Av dem har omkring 15 procent HER2-positiv bröstcancer.

Det innebär att cancercellerna har en genmutation, som resulterar i att de producerar för mycket av proteinet HER2. Det leder till ökad celldelning av cancercellerna och påskyndar tumörtillväxten. HER2-positiv bröstcancer är därför snabbväxande.

I dag består standardbehandlingen av en antikropp, i kombination med cytostatika, för att förhindra tillväxten av cancerceller.

Men ett nytt läkemedel uppvisar nu i studier mycket lovande resultat mot HER2-positiv bröstcancer som spridit sig och bildat metastaser (dottertumörer) i andra delar av kroppen.

Överlevnaden ökar kraftigt

Läkemedlet heter Enhertu och har tagits fram av Daiichi-Sankyo, ett japanskt läkemedelsföretag, tillsammans med AstraZeneca.

Det rör sig om en målinriktad behandling, ett så kallat konjungat, där antikroppar och åtta cytostatikamolekyler kopplas samman.

Läkemedlet Enhertu har tagits fram av det japanska läkemedelsföretaget Daiichi-Sankyo.

Antikropparna fäster på HER2-receptorer på cancercellernas yta och forslas sedan in i cellerna där cytostatika frigörs för att döda tumörcellerna.
Preparatet ges som dropp var tredje vecka.

Studien visar att:

  • Behandling med Enhertu minskade risken för förvärrad sjukdom eller död med 72 procent, jämfört med den sedvanliga behandlingen (trastuzumab emtansine).
  • 94 procent av patienterna levde fortfarande efter ett år, jämfört med 86 procent av dem som fått standardbehandlingen.
  • Tiden till tumörprogress ökade från 7,2 månader till 25,1 månad.
Henrik Lindman, bröstcancerläkare och t.f. verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

”Häpnadsväckande effekt”

Forskarna klassar behandlingen som banbrytande. Enligt forskarna kommer fynden att leda till ett paradigmskifte inom behandlingen av den här typen av bröstcancer.

Nu ska den nya behandlingen prövas även som första behandling i en studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– De första studierna av Enhertu visar häpnadsväckande kraftig och långvarig effekt på tumörerna. Behandlingen har visat sig tre till fyra gånger mer effektiv än nuvarande behandling vid återfall och med mycket få biverkningar, säger Henrik Lindman.

Han är bröstcancerläkare och t.f. verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala och huvudansvarig för den aktuella läkemedelsstudien vid sjukhuset.

Största genombrottet på 20 år

Han klassar detta som det största genombrottet inom bröstcancerforskningen på minst 20 år.

Enligt Henrik Lindman kan behandlingen bidra till att patienter med spridd, HER2-positiv bröstcancer kan leva längre.

– Den jämförande behandlingen brukar sluta fungera efter sju, åtta månader. Den här nya metoden verkar fungera i över två år. Tumörerna har svårt att utveckla motståndskraft mot den, säger han.

Studien presenterades nyligen vid den stora europeiska cancerkongressen ESMO och publicerades i Oncology i september.

ANNONS EXTERN LÄNK

Glöm inte handla din julmat i god tid! Klicka hem restaurangmat i kassen här!

Mat.se
Publisert:

LÄS VIDARE

Annelie, 51, förlorade bröstet i cancer: Jag kände mig könsstympad

ÄMNEN I ARTIKELN

Bröstcancer

Forskning & vetenskap

Läkemedel