MP:s kritiker kompisar med partiet igen

Av: Olof Svensson, Pär Karlsson, TT

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Den långdragna konflikten i Miljöpartiets riksdagsrupp ser ut att vara över.

De fyra kritikerna kommer nu att återvända till partiets möten.

–  Det är väldigt positivt att vara en hel riksdagsgrupp igen som arbetar gemensamt, säger gruppledaren Maria Ferm (MP).

1 av 2 | Foto: TT NYHETSBYR?N
Carl Schlyter.

Miljöpartiets riksdagsledamöter Carl Schlyter, Jabar Amin, Valter Mutt och Annika Lillemets har kritiserat partiledningen på flera punkter och under en tid inte varit med i riksdagsgruppens arbete. Men nu har de nått en ”samsyn”, enligt ett pressmeddelande:

”Vid Miljöpartiets riksdagsgrupps möte i eftermiddag beslutades att ledamöterna Carl Schlyter, Jabar Amin, Valter Mutt och Annika Lillemets från och med nu deltar i riksdagsgruppens arbete”, står det i utskicket.

Enligt alla parter har man under de senaste veckorna haft en dialog för att komma fram till en lösning.

Enligt vad Aftonbladet erfar har de fyra kritikerna nu accepterat vissa krav som gruppledarna ställer. Det handlar om att ställa upp på en demokratisk beslutsfattarprocess i gruppen, det förväntas alltså av dem att de respekterar fattade beslut.

Å andra sidan får de en viss handlingsfrihet att uttala sina åsikter om olika frågor, så länge de inte inkräktar på någon annan mp-ledamots område, uppger källor för Aftonbladet.

MP:s gruppledare Maria Ferm säger till Aftonbladet att konflikten är över.

– Vi har haft en dialog under en lång tid för att försöka hitta sätt som vi kan arbeta på framöver, där vi visar omtanke om varandra och visar hänsyn till alla olika ledamöter och säkerställer att vi kan jobba framåt och stå upp för MP:s och regeringens politik.

”Det är väldigt positivt”

Hon poängterar att samsynen är glädjande.

– Det är väldigt positivt att vara en hel riksdagsgrupp igen som arbetar gemensamt, säger Ferm.

Än så länge vill hon inte gå in på om de fyra ledamöterna kommer att få nya utskottsplatser. Vid konfliktens start petades flera av dem, medan andra valde att lämna sina uppdrag som talespersoner.

– Men vi har en gemensam ambition om att vi ska jobba tillsammans och hjälpas åt. Vi behöver alla krafter för att kunna åstadkomma så bra saker som möjligt som parti.

Ferm vill inte säga vad det är för nya processer man kommit överens om.

– Men det har varit en lång period, så det känns viktigt för hela riksdagsgruppen att vi kommer vidare. Det är något som verkligen behövs.

Har konflikten skadat partiet?

– Det är klart att det inte är positivt när inte alla deltar i möten eller när det finns konflikter.

Carl Schlyter berättar för TT att han och de andra tre miljöpartisterna nu deltar i MP:s riksdagsgrupps arbete igen.

– Vi har hittat metoder för att göra vår arbetsmiljö bättre och vårt sätt att arbeta på effektivare, och då känner vi att nu kan vi alla jobba för samma mål på ett bättre sätt. Och finns det konflikter så har vi hittat metoder för att hantera dem på ett bra sätt, säger Schlyter.

Schlyter: ”Vi har kommit överens”

Han vill inte gå in konkret på vad som gjorde att man kunde lösa konflikten.

– Vi har kommit överens om att arbetsordningen är ett internt dokument så det är svårt att bli konkret. Då missbrukar jag det förtroende vi har haft i gruppen att hitta en lösning.
Schlyter tycker att det känns bra att saken har löst sig.

– Verkligen. Jag tror att alla har längtat efter att med full kraft fokusera på dels de förändringar vi behöver göra inom ramen för regeringsarbetet, och dels de större samhällsförändringar som vi måste söka stöd för 2018.

Han tycker även att det är viktigt för Miljöpartiet.

– Jag tror att alla miljöpartister behöver känna att vi i riksdagsgruppen ska göra ett så bra jobb som möjligt.

Publicerad:

LÄS VIDARE