Studie: Det utmärker en typisk våldtäktsman

Vad utmärker en våldtäktsman? En ny studie har tittat närmare på alla dömda de senaste 16 åren och urskiljt två separata grupper av förövare – varav en riskerar att gå under polisens radar. ”De är en utmaning för samhället,” säger studiens författare.

NY SVENSK STUDIE Så är en typisk förövare