Luftföroreningarna i Kina högre än före coronakrisen

Av: Staffan Lindberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Luften har i vår varit renare än på många år.

Men nu ökar utsläppen snabbt i Kina – och föroreningarna är till och med värre än före coronakrisen.

– Det handlar om att man kör igång samhället igen, säger Michael Tjernström, professor vid Stockholms universitet.

Coronapandemin har lett till att hundratusentals människor dött och att miljoner förlorat jobbet. Men i raderna av dystra nyheter har det också synts spår av ljus. Koldioxidutsläppen har minskat kraftigt över världen. Och luften har blivit märkbart renare.

Kina var det första landet som stängdes ner under pandemin. Medan till exempel växthusgasen koldioxid stannar kvar i atmosfären bryts hälsovådliga gaser som kvävedioxid snabbt ner.

Resultatet visade sig redan i slutet av februari på satellitbilder: koncentrationen av kvävdioxid minskade kraftigt.

– Det här är första gången jag har sett ett så dramatiskt fall över ett så stort område till följd av en enskild händelse, sa luftkvalitetforskaren Fei Liu vid Nasa.

Halterna av den giftiga gasen kvävedioxid sjönk kraftigt i Kina i början av coronapandemin.
Foto: Nasa
Halterna av den giftiga gasen kvävedioxid sjönk kraftigt i Kina i början av coronapandemin.

Uppgång efter öppning

I april upphävde Kina sin karantän över staden Wuhan, coronapandemins epicentrum, och hela jättelandet började öppnas upp igen.

Något som fått utsläppen att stiga snabbt.

En rapport från den finska forskarorganisationen Center for Research on Energy and Clean Air visar att halterna av kvävedioxid, svaveldioxid och ozon nu är högre än under motsvarande period året före.

Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, är inte förvånad över den snabba rekylen:

Foto: TT
Höga halter av luftföroreningar syns från en bild tagen i januari vid den Förbjudna staden i Peking.
Foto: TT
Vägarna har åter blivit trafikerade i Kina. På en bild tagen tidigare i maj syns hur köerna ringlar långa i Peking.

Förändring krävs

– Det var väntat. De här luftföroreningarna kommer framför allt från trafik och industriproduktion och nu kör man igång samhället igen.

Någon grön återhämtning kan det knappast bli tal så länge samhället inte förändras i grunden, menar Tjernström.

– Man löser inte problemen genom att parkera bilar utan genom att skapa bilar som inte släpper ut skadliga avgaser. Eller genom att helt sluta köra bil, säger han.

Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet
Michael Tjernström, klimatforskare och professor vid Stockholms universitet.

Runt om i världen har en strid blossat upp om vilka samhällen vi ska ha efter coronautbrottet. Vissa menar att tiden är inne för en snabb, klimatvänlig omställning – medan andra vill prioritera att få igång ekonomin så snabbt som möjligt.

Ändrat synsätt

Michael Tjernström räknar med att Europa och Sverige kommer att få se samma uppgång i utsläpp när restriktionerna hävs och ekonomierna tar fart igen.

– I den mån man ändå kan känna hopp handlar det om att den här perioden av nedstängning kanske kan ha fått oss att ändra vårt synsätt så att det blir lättare att göra den omställning som krävs för att skapa ett hållbart samhälle, säger han.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN