Samebyn vinner mot staten

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Tommy Mardell / AFTONBLADET

NYHETER

Girjas sameby vinner tvisten mot staten. Hovrätten går dock på en ny linje och ger inte samebyn ensamrätt till jakt och fiske i området.

Hovrätten slår fast att samebyn har bättre rätt än staten att jaga och fiska i fjällområdet. Men till skillnad från tingsrätten anser hovrätten enigt att det inte är fråga om en ensamrätt.

Att samebyn inte ensamt får bestämma över jakten och fisket står därför inte i strid med grundlagens egendomsskydd, enligt ett pressmeddelande från hovrätten.

Samer protesterade

Bakgrunden till tvisten är den småviltjakt i fjällområdet som tilläts för allmänheten 1993. Samer protesterade och hävdade att den känsliga renskötseln riskerade att drabbas. Därför borde samebyarna själva styra över jakten. Girjas sameby, som disponerar marker i ett vidsträckt område i norra delen av Gällivare kommun, kom att representera dessa samers intressen. Med stöd av Svenska samernas riksförbund stämde Girjas staten 2009.

Sju år senare, 2016, fick samebyn rätt – i första instans. Tingsrätten i Gällivare slog i sin dom fast att det är samebyn, inte staten, som ska bestämma över jakten och fisket på de marker som samebyn använder i fjällen, ovan odlingsgränsen. Tingsrätten pekade på att samerna jagat och fiskat i det aktuella området under mycket lång tid, uppåt 1 000 år. Den brukanderätten upphävdes aldrig när staten blev markägare.

Mycket dyrare

Medan samiska representanter fällde glädjetårar över domen kom oroliga kommentarer från jägarhåll, som befarade att småviltjakten skulle begränsas eller bli mycket dyrare med samisk beslutanderätt.

Och staten, som representeras av justitiekanslern (JK), överklagade. Målet är så viktigt och principiellt att det bör prövas i högre instans, resonerade JK. Hovrätten för övre Norrland höll förhandlingar i målet i slutet av fjolåret.

Mycket sannolikt kommer domen att överklagas till Högsta domstolen.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN