Migrationsförslag läggs utan riksdagsstöd

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) går till riksdagen med en proposition trots att han vet på förhand att det med största sannolikhet blir avslag.
Foto: Jessica Gow/TT
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) går till riksdagen med en proposition trots att han vet på förhand att det med största sannolikhet blir avslag.

NYHETER

Regeringen räknar krasst med avslag. Ändå läggs propositionen om lättnader för ensamkommande i den så kallade gymnasielagen fram i riksdagen.

Det kan inte uteslutas att det finns stöd, enligt en regeringskälla.

När regeringen tidigare i år presenterade utkastet till lagrådsremiss inför propositionen gjorde Centerpartiet klart att det inte avser att stödja den. Regeringen behöver Centern för att få tillräckligt stöd för förslaget i riksdagen. Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har alla flaggat för ett nej.

Fortsatt nej från C

Centern uppger för TT att inget har förändrats.

”Vi står fast vid vårt tidigare besked kring förändringar i gymnasielagen", skriver Jonny Cato Hansson i en skriftlig kommentar.

Propositionen handlar om tillfälliga lättnader i gymnasielagen, från i sommar till och med första halvåret 2023. Ensamkommande som saknar asylskäl har via lagen kunnat få tillfälliga uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet. På vissa villkor kan de efter utbildningen kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd.

Med hänvisning till att pandemin har gjort det svårare att hitta jobb och etablera sig på arbetsmarknaden vill regeringen att personerna det gäller ska få tolv månader på sig att hitta ett arbete efter studierna i stället för dagens sex månader.

Dessutom ska studiemedel för halvtidsstudier kunna räknas in när en bedömning görs om kravet på försörjning är uppfyllt. Även en typ av subventionerad anställning, så kallad yrkesintroduktion, ska kunna räknas som jobb när ansökan om permanent uppehållstillstånd prövas.

Förslag väntas

Centerpartiet står däremot bakom det förslag till humanitär skyddsgrund som finns med i den migrationspolitiska propositionen som regeringen väntas komma med i månadsskiftet april och maj. Den nya humanitära skyddsgrunden ska kunna ge personer utan asylskäl en möjlighet att stanna i Sverige.

Den berör också ensamkommande. Det är bättre att hantera dem i den, anser C.

"Vi har länge drivit på att de ungdomar som klarat gymnasiestudierna, står nära arbetsmarknaden och levt laglydigt i stället ska kunna prövas mot den nya humanitära grunden. Vi inväntar nu regeringens proposition avseende detta”, skriver Jonny Cato.

Moderaterna är mycket kritiska till att regeringen framhärdar med en proposition som verkar dömd på förhand.

"Trots att det nu står klart att det saknas stöd, har regeringen lagt tid på detta verklighetsfrånvända förslag. Samtidigt har regeringen inte kunnat leverera den nya migrationslagstiftningen i tid", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Hon syftar på att regeringen hade utlovat den migrationspolitiska propositionen till den 8 april och att den nu ser ut att bli försenad med upp till en månad.

Publicerad: