Bekräftat: Vargrevir i Skåne – första på hundra år

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Ett vargrevir är bildat i östra Skåne.
Det kan länsstyrelsen bekräfta nu.

Det är tack vare det myckna snöandet och dna-analyser av urin som det kan slås fast att ett vargrevir nu finns i Skåne – för första gången på hundra år.
– Vi har arbetat med detta sedan 8 januari i år då vi för första gången fann spår av två vargar som gick tillsammans. Vi har ägnat mycket tid till spårning och här har vi varit hjälpta av den kalla vintern med bra snöförhållanden som har gjort det möjligt att följa vargarnas rörelser och säkra spillningsprover, säger David Börjesson, vilthandläggare på länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Arbetet har varit inriktat på att ta reda på vargarnas kön.

Enligt Viltskadecenter handlar det om en varghane som vandrat söderut från Kesberget i Västmanland och en tik som vandrat ner från Långbogen i Östergötland.
– Flera vargar har under de senaste åren rört sig i Skåne. Att det någon gång skulle bildas ett revir är inte oväntat. Om paret kommer att få valpar är för tidigt att uttala sig om, men vi kommer att följa utvecklingen i reviret, säger David Börjesson.
Vargreviret har fått namnet Linderödsåsen och är uppåt 100 000 hektar stort. Länsstyrelsens Nils Carlsson säger till Sydsvenskan att Brösarp, Degeberga, Fyledalen och Hörröd ligger inom reviret.

Foto: TT NYHETSBYRÅN

Älskade hatade varg

 • Sverige ska skydda vargen enligt svensk lag, EU-lagstiftning och internationella konventioner.

 • I början av 1960-talet ansågs vargen utrotad i Sverige, 1966 fridlystes den. 1977 dök en varg från finsk-ryska vargstammen upp i Norrbotten, ett par år senare syntes den till i Värmland. 1983 kom första valpkullen och lade grunden till Sveriges vargstam.

 • Vid inventeringen vintern 2019/2020 fanns cirka 450 vargar i Skandinavien, av dem fanns cirka 365 i Sverige. Enligt SLU Artdatabanken är vargen starkt hotad i Sverige. Globalt är vargen inte hotad, det beräknas finnas omkring 200 000.

 • Det största hotet mot den svenska vargstammen i dag är illegal jakt och att den är kraftigt inavlad.

 • Det är ovanligt att vi människor stöter på varg – den vill helst ha oss på runt 300 meters avstånd, visar norska studier. Många av dem som spårar varg har misslyckats att se någon, trots ihärdiga försök.

 • Ingen människa har dödats av en lösgående varg i Sverige sedan 1821 – den vargen hade vuxit upp i fångenskap och var på rymmen. Statistiskt sett är getingar och vårdslösa bilförare både vanligare och farligare än att möta en varg i skogen.

 • Vargfrågan är oerhört infekterad. Stad står oftast mot land, jägare och djurägare mot landsbygdsbor som tycker att vargen har rätt att leva i Sverige.

 • Risken att en lös jakthund i ett vargrevir dödas av varg är en på 9 000 under jaktdagar. Jagar du 30 dagar per år måste du släppa hunden i 300 år innan ett angrepp sker, statistiskt sett.

 • 2015 dödades eller skadades 17 hundar av varg, 96 av vildsvin och 483 i trafiken, enligt försäkringsbolag.

 • Älg står överst på menyn för vargen, den tar i större utsträckning älg i dålig kondition. Även rådjur, ren, bäver, hare och vildsvin står på menyn. Ibland tar vargen även tamdjur, framför allt får. När vargen ätit lämnar den ofta rester kvar som blir måltider för andra rovdjur, som kungsörn och järv.

 • Forskare har visat att vargar ylar för att samlas, men också för att hävda sina revir. Oftast ylar de kvälls- och nattetid och inte bara när det är fullmåne.

 • Om du trots allt möter en varg: Spring inte, då väcks vargens jaktinstinkter. Försök i stället att göra dig så stor som möjligt, skrik och väsnas tills den backar.
  Källa: Naturskyddsföreningen och de5stora.com

Jaktlagstiftningen

Enligt jaktlagen är vilda däggdjur och fåglar fredade. Viltet får inte ofredas eller förföljas annat än vid jakt. Det får endast jagas (fångas eller dödas) om jaktlagstiftningen följs eller efter beslut som har fattats med stöd av den.

Skyddsjakt

Beviljande av skyddsjakt är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade.

I jaktförordningens 9§ anges skälen till när skyddsjakt kan beviljas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Källa: Naturvårdsverket

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN