Flera ägare backar upp FI om bankutdelningar

Reporter: TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Stoppa aktieutdelningarna från banker och kreditmarknadsbolag, uppmanar Finansinspektionen (FI). Flera institutionella storägare, som Alecta och Första AP-fonden, stödjer FI:s initiativ.

Frågan är glödhet inför Handelsbankens årsstämma på onsdag, där deltagarna ska rösta om ett utdelningsförslag på nästan 11 miljarder kronor.

Det satsas enorma offentliga resurser på finans- och penningpolitiskt stöd till olika delar av näringslivet i det ekonomiska krisläge som råder i coronapandemins spår.

Samtidigt står en rad tunga årsstämmor för dörren, inför vilka det har föreslagits mångmiljardutdelningar till ägarna.

Handelsbankens styrelse har än så länge nöjt sig med att flytta stämman geografiskt på grund av att det behövs större utrymme till följd av smittorisken. Men stämman genomförs som planerat på onsdag. Och det finns inga tecken på att utdelningsförslaget justeras för att banken ska klara av att hantera krisläget bättre.

Utdelningsförslag på nästan 11 miljarder

Styrelsen har föreslagit en utdelning på 5:50 kronor per aktie, det vill säga nästan 11 miljarder kronor. Och det är detta förslag som ligger inför det att stämman går av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö klockan 10 på onsdag.

Största ägare i Handelsbanken är Industrivärden, med 10,4 procent av rösterna.

"I egenskap av aktiv ägare följer vi våra innehavsbolag nära och har en väletablerad modell för hur vi utövar inflytande. Eventuella synpunkter kommuniceras, beroende på frågeställningen, genom valberedning, styrelse eller i en dialog med bolaget. Av princip så elaborerar vi inte publikt på olika frågeställningar som rör innehavsbolagen", skriver Industrivärdens kommunikationschef Sverker Sivall i ett mejl till TT.

Två andra storbanker, SEB och Swedbank, har redan skjutit upp sina stämmor. De har även öppnat dörren för att det kan bli aktuellt att ompröva de utdelningsförslag som presenterades i samband med boksluten för 2019.

"Vi avstår från att kommentera Finansinspektionens uppmaning men kan konstatera att SEB, som vi är huvudägare i, i förra veckan kommunicerade att man i det rådande läget sköt fram sin bolagsstämma för att ytterligare utvärdera situationen", skriver Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationschef på Wallenbergsfärens maktbolag Investor, i ett mejl till TT.

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen vill att banker och kreditmarknadsbolag stoppar sina utdelningar. Arkivbild.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen vill att banker och kreditmarknadsbolag stoppar sina utdelningar. Arkivbild.

Håller i sak med FI

Investor äger 20,8 procent av SEB-aktierna och är därmed i särklass största ägare.

Näst största SEB-ägare är pensionsfonden Alecta, med 6,5 procent av aktierna. Där är ägaransvarige Ramsey Brufer helt med på FI:s linje.

"Alecta kommer inte att stödja utdelningsförslag som går emot Fi:s förväntan. Som långsiktig ägare måste vi se till det som gynnar långsiktig stabilitet för såväl de enskilda bankerna som för det finansiella systemet", skriver han i ett mejl till TT.

En annan institutionell ägare i storbankerna är statliga Första AP-fonden.

"Vi tycker att alla företags styrelser ska överväga att minska eller slopa utdelningen. Det är styrelserna som ska göra det övervägandet. Vi säger också att vi skulle stödja sådana förslag på stämmorna", skriver ägaransvarige Ossian Ekdahl i ett mejl till TT.

"Det är naturligtvis ännu viktigare att bankernas styrelser överväger att minska eller slopa utdelningen. Vi håller därför, i sak, med Finansinspektionen", tillägger han.

"Låt styrelser ta ansvaret"

Men meningarna går isär. Aktiespararnas vd Joacim Olsson är kritisk mot FI:s uppmaning till bankerna att slopa utdelningar.

– Det är en för kraftfull åtgärd i det här läget, säger han.

Han tycker att SEB:s och Swedbanks styrelser har visat att bankerna tar ansvar själva genom att flagga för att utdelningsförslag omprövas om behovet finns.

– De tar ansvar. Låt bolagens styrelser och ägare fortsätta ta det ansvaret, säger Joacim Olsson.

– Skulle det visa sig att bolagen delar ut mer än vad deras ekonomi klarar av och man i ett senare skede behöver statens hjälp, då ska ju naturligtvis bolagen också räkna med att den hjälpen kommer att kosta – till och med i form av statligt ägande. Då har vi en ny situation, tillägger han.

Banker får stöd i krisen

Bankerna har sedan coronakrisen slog till fått omfattande likviditetsstöd av Riksbanken och sänkta kapitalkrav från FI. Bankerna kan också, som alla bolag i krisen, även dra nytta av andra åtgärder, som att staten har tagit över sjuklöneansvaret i två månader, att det erbjuds anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön samt att personalkostnaderna kan sänkas med det nya systemet för korttidspermitteringar där staten skjuter till en del av lönen.

FI:s uppmaning till banker och kreditmarknadsbolag att stoppa utdelningar motiveras enligt generaldirektör Erik Thedéen av att det nu behövs motståndskraft i det kritiska läge som uppstått.

Publicerad: