Mejla

Joanna Abrahamsson

Kommunernas krisstöd är ett orättvist lotteri

Oreglerad verksamhet drabbar utsatta

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Deltagare i minnesstunden för offren i flygolyckan i Örebro där nio personer omkom.
Deltagare i minnesstunden för offren i flygolyckan i Örebro där nio personer omkom.

LEDARE

Kriser, små som stora och av olika slag, är ofta oväntade. Det man med all säkerhet dock vet är att det kommer ske igen och då behöver kommuner, regioner och staten vara redo för att ge rätt stöd till drabbade och anhöriga. Flygolyckan i Örebro där åtta fallskärmshoppare och en pilot omkom är ett färskt exempel på när det värsta händer.

Alla kommuner erbjuder någon form av krisstöd, det som tidigare kallades POSOM-grupper, men ambitionsnivån skiljer sig åt. Det kan bero på kommunens storlek, plats, resurser och tidigare erfarenhet.

När olyckan är framme är det viktigt att snabbt sätta igång krisstödet och efter det akuta läget handlar det till en början om så enkla saker som en filt, en trygg hand på axeln, närvaro och förmågan att lyssna.

Frivilliga insatser

I många av kommunernas krisstödsgrupper, som socialtjänsten håller i, ingår även frivilliginsatser från civilsamhället som till exempel Rädda barnen, Röda korset och präster från Svenska kyrkan.

I ett sekulärt land som Sverige förväntas präster ge samma professionella stöd som en utbildad krispsykolog. Skolavslutningar i kyrkan är utrett av Skolinspektionen och myndigheten kom fram till att det är ok så länge det inte förekommer religiösa inslag och alla känner sig välkomna. Frågan är om det går att garantera i kommunernas krisstöd?

Oreglerad verksamhet

Alla svenskar är inte kristna och för en del är tro helt irrelevant. Det är något som förbundet Humanisterna har reagerat på, de kräver att det finns icke-religiösa alternativ på likvärdiga villkor, som de kallar "humanistisk medmänniska".

Fler olika slags religiösa samfund, icke-religiösa stödfunktioner samt psykologer specialiserade på krissituationer behöver ingå i det lokala arbetet. I en kommunal budget är krisstödet ingen större post, så det är genomförbart för att fler ska känna sig inkluderade i sitt livs värsta stund.

Den här verksamheten saknar reglering i socialtjänstlagen och gränsdragning och ansvarsfördelning mellan kommuner och regioner är aningen oklar. Sverige står garanterat inför fler kriser och därför krävs ett helhetsgrepp. Hemkommun och eventuell tro ska inte spela någon roll när en katastrof inträffar.

En nationell samordnare och tydligare lagstiftning är lösningen på det godtyckliga krisstödsarbetet.


Kommunernas krisstöd är oreglerat. Så stödet människor som till exempel drabbats av en större olycka får ser olika ut. Dessutom ingår ofta präster från Svenska kyrkan i krisgrupperna. Vad tycker du om det här?

Chatta med Joanna Abrahamsson. Chatten öppnar klockan 09, men det går bra att ställa frågor redan nu.


Av: 

Joanna Abrahamsson

Publisert:

LÄS VIDARE

Var finns dagens folkliga fredsrörelse?

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!