Mejla

Anders Lindberg

SD vill att andra ska hålla käften

Våra nya härskare ser kritik som odemokratiskt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Du polariserar.

Det är – för att sammanfatta lite – budskapet till mig från tusen och åter tusen nättroll den senaste veckan.

Precis så har den extrema högerns nyspråk fungerat i land efter land. Och en efter en har röster för mångfald, feminism, radikal klimatpolitik och medmänsklighet tonats ner eller helt lämnat samtalet.

Efter valet har retoriken spårat ur fullständigt. All kritik av de nya härskare som snart kommer att styra vårt land stämplas ut.

”Hade aldrig kunnat föreställa mig föraktet mot demokrati som hyggligt lögnaktiga liberala/socialistiska twittrare uppvisat under dagen. Att företräda folket i kraft av sitt stöd genom demokratiska val är demokratins sundhetstecken. Detta tycks allt fler nu vilja avveckla.” skriver Adam Marttinen (SD).

Att kritisera SD är ”förakt mot demokrati” och att vilja ”avveckla” folkstyret.

Och Adam Marttinen tillhör de mer städade debattörerna som ger uttryck för liknande åsikter just nu. Att kalla opposition mot SD att ”piska upp hat mot demokratiska val” är nu mittfåran.

Retorik om att opposition är odemokratiskt och att kritiker av makten polariserar var stapelvara under Donald Trumps tid som president. Ord som ändrar betydelse går som en röd tråd genom den extrema högerns strategi på senare år.

I Ungern ställer Viktor Orbans maktparti frågan om vem som egentligen röstat på journalister, oberoende fackföreningar eller självständiga tjänstemän.

Orban vann valet alltså ska han få bestämma. Att opponera sig är per definition att inte respektera folkets val.

För västerlandet är detta en ohistorisk demokratisyn. Hela vårt samhällsbygge handlar om att olika maktcentrum ska konkurera med varandra och att fri- och rättigheter ska respekteras även av makten.

Det är därför Viktor Orban myntat uttrycket ”illiberal demokrati” för sitt styrelseskick. Kommunisterna på sin tid kallade det ”folkdemokrati”.

Och ”demokrati” är inte det enda ord vars betydelse nu börjar ändras.

Twitter citerar Tobias Hübinette, forskare vid Karlstad universitet, Richard Jomshof som är ny ordförande i justitieutskottet om SD:s syn på pressfrihet:

“...eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här... vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.”

Svaret från Richard Jomshof är ”Spot on!”.

I Ungern finns alltså inte längre någon fri media, public service är en taltratt för det styrande partiet och landet räknas inte längre fullt ut som en demokrati.

SD:s retorik är än så länge bara retorik, fyra av fem svenskar röstade inte på dem och all eventuell makt herrarna Marttinen och Jomshof kommer att få bygger på att andra partier låter dem bestämma.

Men i en demokrati är det inte att ”polarisera” när man kritiserar eller granskar makthavare. Det är inte ”förakt för demokratin” att ifrågasätta partier som styr landet och inga politiker kan kräva att få tala oemotsagda.

Dessa idéer är auktoritära och fullständigt främmande i en västerländsk demokrati.

Eller de har i varje fall varit främmande.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.