Så mycket pengar får Victoria i apanage

Hovets årsredovisning för 2021 är mer detaljerad i år

För första gången någonsin redovisar hovet kungens apanage mer detaljerat.

Kronprinsessan Victoria får 4,5 miljoner kronor som bland annat ska bekosta kläder, säkerhet och vissa privata utgifter.

– Det är en del av deras boendekostnader på deras privata boende, vissa transportkostnader, vissa säkerhetskostnader, det är kläder för offentlig representation, säger Jan Lindman, överintendent på Riksmarskalkämbetet.

För första gången någonsin kan man se mer i detalj hur kungen väljer att fördela pengarna i familjen och hur pengarna används.

Förra året fick kungen 147,9 miljoner kronor i statligt anslag.

Ungefär hälften av summan går till Slottsstaten som tar hand om de elva kungliga slotten och parker. Den andra hälften går till Hovstaten som finansierar kungafamiljens kostnader för representation. I den summan ingår även personalkostnader.

En stor del av den kritik som kungen mött genom åren handlar ofta om skattepengarna. Därför har kravet om ökad öppenhet kring apanaget varit central.

I det nya sättet att redovisa ser man tre rambelopp:

Kungaparet får 8 miljoner kronor.

Kronprinsessparet får 4,5 miljoner.

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia får 1,1 miljoner.

För första gången någonsin redovisar kungen sin ekonomi mer detaljerat.
För första gången någonsin redovisar kungen sin ekonomi mer detaljerat.

En vanlig fråga som hovet får är om skattepengar går till prinsessorna och drottningens klänningar.

Svaret på den frågan är ett enkelt ”ja”.

Det berättade Jan Lindman, överintendent på Riksmarskalkämbetet, vid ett pressmöte i början av april.

– Den kungliga familjen kan inte vara beroende av företag eller andra instanser som sponsrar deras representationskläder.

De 147,9 miljoner som kungen får går även till bland annat löner till hovanställda, skötsel av kungliga slott och parker och viss säkerhet.

Inget apanage till Madeleine

Prinsessan Madeleine får inte något fast rambelopp eftersom hon bor utomlands. Men enligt hovet får Madeleine ersättning vid de tillfällen då hon representerar kungahuset.

Jan Lindman, överintendent på Riksmarskalkämbetet, berättar vad som ingår i den nya redovisningen.

– Det är en del av deras boendekostnader på deras privata boende, som i det här fallet är slott. Det är vissa transportkostnader, vissa säkerhetskostnader, det är kläder för offentlig representation.

Att kungen väljer att redovisa sin ekonomi mer detaljerat är ingen slump.

2018 föreslog Konstitutionsutskottet en utredning av apanaget. Man ville bland annat utreda vem och hur många i den kungliga familjen som tar del av pengarna. Man såg att med en växande kungafamilj fanns risken att apanaget skulle öka i takt med att barnen växte upp.

Hovet har haft ett nära samarbete med Förtjänstkommittén som har uppdraget att utreda apanaget.

Men innan utredningen var klar tog kungen beslutet att genomföra förändringen av årsredovisningen i förtid.

– Vi tänkte förekomma utredningen och skapade en offentlig fördelningsmodell. Vi gjorde i förväg det som var förtjänstkommitténs uppdrag, berättade riksmarskalk Fredrik Wersäll vid informationsmötet för pressen.


Fler kungliga bilder och nyheter hittar du på Instagramkontot Kungligt med Jenny

Publisert:

LÄS VIDARE