Kanske handlar det inte om adhd utan om klass

Moderaterna har föreslagit att alla 5-åringar i utsatta områden ska få ”snabbtestas” för adhd, för att på sikt få ner kriminaliteten. ”Att tro att människor i innerstaden kan förändras men att barn i orten bär på ett slumrande våldskapital vittnar om en grundsyn på människan som skiljer sig beroende på status, adress, inkomst”, skriver Caroline Ringskog Ferrada-Noli, som också föreslår att kanske är det inte eventuell adhd som är problemet utan ett samhälle som försummar.