Psykisk sjukdom beror på ett enda personlighetsdrag

Depression, ångest och bipolär sjukdom. Olika psykiska sjukdomar – men enligt ny forskning från Norge har de mer gemensamt än man tidigare trodde. De kan nämligen härledas till ett och samma personlighetsdrag.

Professor: ”De som har de här draget löper risk att drabbas av alla psykiska diagnoser”
Ärftligheten – så hög är den