Trots kritiken – högt förtroende för svensk förlossningsvård

Av: Karin Holmberg

Publicerad:
Trots kritik – ny undersökning visar att svenskar har högt förtroende för förlossningsvården.
Foto: Colourbox
Trots kritik – ny undersökning visar att svenskar har högt förtroende för förlossningsvården.

Graviditet

Juli är den månad då flest barn föds i Sverige. Det innebär ett ökat tryck på förlossningsavdelningarna i landet.
Men trots kritiken mot svensk förlossningsvård så känner svenskarna ett stort förtroende för förlossningsvården– det visar en ny undersökning som försäkringsbolaget Trygg Hansa ligger bakom.

I juli, mitt under semestern, födds det som flest barn i Sverige. Det innebär en stor utmaning för förlossningsenheterna runt om i landet eftersom många barnmorskor, precis som andra svenskar, har semester. I Stockholm pekar prognosen från Stockholms läns landsting på att antalet födslar i juli kan komma nära att slå i taket för vad sjukhusen i länet har kapacitet för. Men trots det, visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag från försäkringsbolaget Trygg Hansa, att nästan åtta av tio svenskar, som fått barn de senaste fyra åren, har ett ganska eller mycket stort förtroende för svensk förlossningsvård.

- Trots att förlossningsvården fått en hel del kritik de senaste åren, både av föräldrar och av barnmorskor, är förtroendet för förlossningsvården mycket hög. Svensk förlossningsvård håller hög klass och våra barnmorskor
är oerhört kompetenta. Många blivande föräldrar oroar sig dock för att inte få plats på det sjukhus de önskat eller att personalen inte ska ha tillräckligt med tid för dem, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa i ett pressmeddelande.

Oroar sig att något ska hända

Även om småbarnsföräldrarna i Sverige har högt förtroende för den svenska förlossningsvården så har de många orosmoln inför sin graviditet och förlossning. Nästan varannan småbarnsförälder uppgav i undersökningen att de oroar sig för att något skulle hända barnet under förlossningen. Var fjärde oroade sig också för komplikationer under förlossningen som skulle medföra besvär för barnet efter förlossningen och nästan lika många oroade sig för komplikationer för mamman.

Var tredje småbarnsförälder uppger att de oroade sig för att någonting allvarligt skulle hända barnet under graviditeten.

Även om oron var stor så visade undersökningen att var femte par saknade en gravidförsäkring under graviditeten.

Platsbristen oroar föräldrar

En annan sak som oroar de tillfrågade föräldrarna var att inte få plats på det sjukhus de önskat. Enligt undersökningen oroar sig nästan var fjärde tillfrågad om detta. I Stockholm var det hela 35 procent som var oroliga för att bli skickade till ett annat sjukhus när det var dags för förlossningen.

Resultat av undersökningen

 • 32 procent uppger att de har mycket stort förtroende för svensk förlossningsvård generellt sett, medan 48 % uppger att de har ganska stort förtroende.

 • 44 procent oroar sig för att någonting allvarligt skulle hända barnet under förlossningen.

 • 33 procent oroar sig för att någonting allvarligt skulle hända barnet under graviditeten.

 • 29 procent oroar sig för komplikationer under förlossningen som medför stora besvär för barnet efter förlossningen.

 • 24 procent är oroliga för att inte få plats på det sjukhus som de önskat.

 • 22 procent är oroliga för att någonting allvarligt skulle hända mig/barnets mamma under förlossningen.

 • 22 procent är orolig för komplikationer under förlossningen som skulle medföra stora besvär för barnets mamma efter förlossningen.

 • 19 procent är oroliga för att sjukvårdspersonalen inte skulle ha tillräckligt med tid för dem under förlossningen.

 • 17 procent är oroliga för att inte hinna fram till sjukhuset i tid inför förlossningen.

 • 13 procent är oroliga för att det inte skulle finnas tillräckligt med barnmorskor.

 • 13 procent är orloiga för att någonting allvarligt skulle hända barnets mamma under graviditeten.

 • 7 procent var inte oroliga alls under graviditeten/inför förlossningen.

 • 6 procent var oroliga för att bli hemskickade för tidigt efter förlossningen.

 • 20 procent uppgav att de inte hade någon gravidförsäkring.

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är föräldrar/hushåll med barn födda 2014 och senare från den svenska allmänheten. Totalt har 1034 intervjuer genomförts under perioden 8-16 april 2018.

Publicerad:

LÄS VIDARE